משרד שרון נהרי נמנה עם משרדי עורכי דין המובילים בתחום הפלילי לשנת 2014