הגשת כתב אישום מהווה נקיטת הליך פוגעני וקשה ביותר שנעשה על ידי המדינה נגד אזרח

הגשת כתב אישום מהווה נקיטת הליך פוגעני וקשה ביותר שנעשה על ידי המדינה נגד אזרח