קטע מתוך מצלמות האבטחה שתיעדו את המעשים

קטע מתוך מצלמות האבטחה שתיעדו את המעשים