עבירות עריקות

Sharon Nahari - Desertion offenses

עבירת עריקות – היעדרות מהשירות הצבאי ללא כל סיבה או אישור – היא עבירה פלילית לכל דבר ועניין. עריקות תקפה בכמה מקרים; אי התייצבות לצו צבאי (מילואים למשל), בריחה מהבסיס בזמן שירות סדיר או מילואים והשתמטות משירות סדיר.

עבירת עריקות נכנסת לתוקף רק כאשר החייל נעדר מהשירות הצבאי לתקופה של 21 יום לפחות, שכן כאשר מדובר על תקופה קצרה יותר, החייל מוגדר כנפקד ולא כעריק. יש לציין שעל אף שעבירת עריקות נכנסת לתוקף לאחר היעדרות של 21 יום, רק לאחר 45 ימים שבהם נעדר, ניתן לשפוט חייל בבית דין צבאי.

ההבדלים בין נפקד לעריק

  • כאשר חייל נעדר לתקופה של 60 יום ומעלה, הוא מאבד את זכותו לקבל שירותים רפואיים מהצבא
  • כאשר חייל נעדר לתקופה של 75 ימים ומעלה, הוא צפוי לעמוד בפני משפט צבאי, לו סמכות להטיל עונשים חמורים עד מאוד, זאת בניגוד לנפקד שבדרך כלל יעמוד לדין ביחידתו
  • בעוד שהטיפול בחייל נפקד נערך בדרך כלל ביחידתו, הטיפול בעריק עובר למדור עריקים בשלישות הראשית, ומאותו הרגע, גם המשטרה הצבאית מעורבת במקרה.

עריקות בקו"ם, עריקות סדיר, עריקות מילואים: שינוי המדיניות של צה"ל

לעבירות עריקות השלכות רבות, אשר עלולות להשפיע גם על עתידו של העריק. מלבד עונש המאסר, הרישום הפלילי שמתלווה לעבירה זו יירשם לחובת החייל לתקופה של 71 שנה, ולא יאפשר לו לקבל "תעודת יושר", דבר אשר עלול לפגוע עד מאוד בעתידו.

יש לציין שפרקליטות עריקים ונפקדים בפרקליטות הצבאית ביצעה שינוי נרחב במדיניות הענישה של משתמטים מגיוס, עריקי בקו"ם, עריקי סדיר ועריקי מילואים בקיץ 2017. להלן מדיניות החדשה הנהוגה בצבא.

משתמט

אדם שלא התייצב לגיוסו, מוגדר כמשתמט. אם אותו אדם נעצר או הסגיר את עצמו עד 540 יום מיום ההשתמטות, הוא יישפט על ידי קצין שיפוט בכיר בבקו"ם. אם אותו אדם השתמט לתקופה של למעלה מ-540 יום, יוגש לבית הדין הצבאי כתב אישום נגדו.

עריקות בקו"ם

מדובר על חיילים הנעדרים לאחר שכבר החלו להיקלט במסגרת הצבאית, ולמעשה גויסו לצה"ל בפועל. במקרה זה, יוגש כתב אישום לבית הדין הצבאי על תקופת היעדרות של למעלה מ-180 יום. אם ייעדר מתחת לתקופה זו, יישפט אותו עריק על ידי קצין שיפוט בכיר בבקו"ם.

עריקות סדיר

חייל שהשלים את הליך החיול, התייצב לטירונות ולמעשה החל את השירות הצבאי. אם אותו חייל נעדר לתקופה של 100 ימים במצטבר, כשההיעדרות הנוכחית שלו היא למעלה מ-30 יום, יוגש נגדו כתב אישום לבית הדין הצבאי. אם מדובר על תקופה פחותה מ-100 ימים, יישפט החייל על ידי קצין שיפוט בכיר ביחידתו.

עריק מילואים

חייל מילואים שלא התייצב לשירות מילואים שאליו נקרא בצו. כאשר חייל מילואים לא מתייצב לשירות מילואים לתקופה של שנתיים ומעלה, בעוד ששירות המילואים עצמו עומד על תקופה של חמישה ימים ומעלה, כתב אישום יוגש נגדו לבית הדין הצבאי. אם מדובר על תקופה הפחותה משנתיים, הוא יישפט על ידי מפקדו ביחידתו.

החשיבות של עו"ד פלילי עם ניסיון במשפט הצבאי

גם בצבא ניתן לטעון לנסיבות מקלות, ולכן החשיבות של עו"ד פלילי עם ניסיון בתחום המשפט הצבאי חשובה מאין כמותה. למשרד עו"ד פלילי שרון נהרי ניסיון רב הן בתחום הפלילי והן בתחום הפלילי, לאחר שטיפלו בתיקים רבים במרוצת השנים.