הסדר מותנה – הסדר טיעון בעבירות קלות אשר ימנע הגשת כתב אישום

משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

הנחיה חדשה מבית מדרשו של היועץ המשפטי לממשלה בעקבות חקיקתו של תיקון 66 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] – התשמ"ב 1982, תיקון, אשר זכה לכינוי "הסדר מותנה" קובעת כי גופי התביעה השונים יוסמכו מעתה לסגור תיק חקירה פלילי כנגד חשוד מבלי שיוגש נגדו כתב אישום – וזאת בתמורה לתשלום קנס או פיצוי לנפגע העבירה, עמידה בהתחייבויות ותנאים המפורטים בחוק ואף השתתפות בתכנית שיקום טיפולית במקרים המתאימים לכך.

מטרת המתכונת החדשה היא לאפשר לרשויות התביעה לעשות שימוש בכלי נוסף שיגדיל את מרחב התמרון שלהם בטווח שבין סגירת התיק להגשתו של כתב אישום. ההסדר המותנה יגדיל את אפשרויות האכיפה של המשטרה ורשויות התביעה משום שאם בעבר היה עליהם לסגור את התיק מפאת  חוסר עניין לציבור מאחר שלא הייתה הצדקה לקיים הליך פלילי בתיק על כל משמעויותיו הרי שכעת המצב החוקי ישתנה ויעודכן.

מעבר לכך, הרציונל הנוסף שעומד מאחורי תיקון ההסדר המותנה נעוץ בצורך להפחית את הלחץ והעומס על בתי המשפט ברחבי הארץ וזאת לאחר ששנה אחר שנה אנו שומעים ועדים לעיכובים של חודשים רבים – ואף שנים – במתן הכרעות דין.

על אילו סוגי עבירות יחול ההסדר המותנה?

ההסדר המותנה יחול נכון למצב המשפטי כיום על עבירות קלות שמוגדרות כעבירות "עוון" או "חטא" וזאת בכפוף לתנאי מהותי נוסף – היעדרו של עבר פלילי בחמש השנים האחרונות שקדמו לביצוע העבירה שעומדת במוקד ההסדר המותנה. זאת ועוד, התיקון קובע כי ניתן יהיה לחתום על הסדר מותנה עם חשוד אך ורק במידה והתובע סבור כי העונש שהיה מוטל על החשוד – במידה ואכן היה מוגש כתב אישום – לא היה כולל מאסר בפועל.

עוד נקבע כי סכום הפיצוי המקסימלי שאותו יהיה על הנאשם לשלם למדינה ו\או לנפגע העבירה יעמוד על סך של 14,400 שקלים כאשר בנוסף להעברת הסכום יהיה על הנאשם לחתום על התחייבות להימנע מביצוע העבירה ולעמוד ביתר תנאי ההסדר כפי שיקבעו. לא מן הנמנע גם שהנאשם יתבקש להפקיד את רישיון הנהיגה שלו. מיותר לציין כי באם הנאשם לא ימלא את תנאי ההסדר – תגיש הפרקליטות כתב אישום ותנהל את ההליכים הפליליים בבית המשפט. חשוב לציין שלא ניתן יהיה, להשתמש בהודאתו של החשוד לצורך ההסדר בהליך הפלילי שיפתח נגדו עם הגשת כתב אישום בשל אי עמידתו בהסדר.

עצם העובדה כי התיקון לחוק, ובעקבותיו הנחייתו של היועץ המשפטי לממשלה, הנם חדשים וטריים ולא כל הנוגעים בדבר יודעים בהכרח כיצד להתמודד עם המציאות המשפטית החדשה, מלמדת אותנו על כך שמומלץ ואף רצוי הוא שרק עורך דין פלילי מומחה המנוסה בתיקים פליליים ישא וייתן שמכם מול נציגי התביעה ו\או המשטרה. זאת ועוד, החוק אף מכיר באופן רשמי בצורך ובאפשרות של ייצוג החשוד על ידי עורך דין במהלך המשא ומתן לעניין ההסדר המותנה. מניסיונינו – במשאים ומתנים מסוג זה – ההתמחות והניסיון הם שעושים את ההבדל.

 

עדכונים נוספים