פרשת מנהל "מזרחי-טפחות" המיוצג ע"י שרון נהרי בערוץ 2

החשיבות של עורך דין פלילי במשפט הלבנת הון