זיכוי חלקי כנימוק להקלה בעונש

משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

מאת: עורך דין פלילי שרון נהרי ועו"ד טל אלפרן

זה מכבר, פסק בית המשפט המחוזי בירושלים בשאלת גזר הדין בעניינו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט. אולמרט הורשע בעבירה של הפרת אמונים אולם הוא זוכה מהעבירות החמורות אשר יוחסו לו בפרשות טלנסקי וראשונטורס – ובכלל זה עבירת לקיחת שוחד. פרשת טלנסקי היא הפרשה אשר הולידה את החקירה והגשת כתב האישום מלכתחילה. כמו כן האישום בהפרת אמונים הינו האישום המשני והפחות חמור בו נאחזה הפרקליטות. העובדה כי אולמרט זוכה באישומים העיקריים היוותה את אחד הנימוקים להקלה המשמעותית בעונשו של ראש הממשלה לשעבר.

זיכוי בעבירה העיקרית כשיקול בעת מתן העונש נוכח הרשעה בעבירה המשנית

אין בכוונתנו לעסוק בכל ההיבטים הנוגעים השאלה האם החלטת בית המשפט בעניינו של אולמרט נכונה אם לאו. השאלה העיקרית, אשר מעלה לטעמנו, גזר הדין בעניינו של אולמרט, היא האם על בית המשפט להתחשב בעובדה שהנאשם זוכה באישומים העיקריים בכתב האישום, בבואו לפסוק בדבר העונש נוכח הרשעה באישום המשני,  או שמא לחילופין, יש לגזור את העונש על העבירה בגינה הנאשם הורשע במנותק משאלת הזיכוי בהתאם למידת אשמו.

לדידנו טוב עשה בית המשפט המחוזי, ומדובר בפרקטיקה ומדיניות מקובלת. למען הסר ספק, חקירה והאשמה פלילית חמורה היא מעמסה בלתי נסבלת על כתפי הנאשם. במהלך כל התקופה מתחילת החקירה ועד למועד הכרעת הדין המזכה אותו חלקית, מצוי הנאשם במתח קשה ומתמיד. שמו הטוב נפגע מעבר למידת אשמו. ראוי לזכור גם כי החשדות מהוות נטל קשה על משפחתו של הנאשם. הנאשם חי בתחושה כי כל העת מונחת חרב מעל צווארו העומדת ליפול בכל רגע. הפרקליטות נוקטת במדיניות של ניפוח כתבי אישום מחשש לזיכוי.

זיכוי הוא זיכוי הוא זיכוי

אשר על כן, כאשר נאשם מזוכה בפרשה העיקרית, הן החקירה הפלילית והן ההאשמה הפלילית הנם בבחינת ענישה אשר התברר בדיעבד כי הנאשם לא היה צריך לשאת בה כלל. הכרעה זו בהחלט צריכה לבוא בחשבון כאשר באים לגזור את עונשו של הנאשם בגין ההרשעה בפרשה המשנית. אין לבוא עם הנאשם חשבון בגזרת העונש בגלל העובדה שהוא זוכה מחמת הספק בפרשה העיקרית. נדגיש כי זיכוי הוא זיכוי הוא זיכוי. האמירה שנזרקה לאוויר בתקשורת לפיה "כן היו מעטפות כסף", אינה עילה להחמרה בעונש. בכל הנוגע למשפט הפלילי, קובע החוק הישראלי קובע שאדם מבצע עבירה רק אם ביצע אותה במחשבה פלילית. כלומר ללא מחשבה פלילית אין כלל עבירה. יסוד זה של מחשבה פלילית לדעת בית המשפט לא הוכח באישומים העיקריים ולכן קבע בית המשפט כי כלל לא מדובר בעבירה

לסיכום, אנו סבורים כי בעניינו של ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, לא סטה בית המשפט מפרקטיקת הענישה המקובלת – ואין אלא לברך על כך.

עדכונים נוספים