על חשיבותו של ייצוג משפטי בהליכי הסגרה

משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

לאחרונה בפרשת אברג'יל עלה עניינם של מבוקשים אשר המדינה, לצורך הליך ההסגרה, ביקשה להחיל כנגדם רטרואקטיבית את החוק למאבק בארגוני פשיעה, וצוות ההגנה בראשותו של עורך הדין הפלילי שרון נהרי עמד על כך שהעיקרון לפיו אין מחילים הוראה פלילית רטרואקטיבית חל גם בהליכי הסגרה. הדיון בשאלה זו העניק משנה תוקף לחשיבותו של הייצוג המשפטי בהליכי הסגרה.

מאת עורך דין פלילי שרון נהרי ועו"ד טל אלפרן

לעתים נדמה כי תפקידו של עורך הדין בהליכי הסגרה מסתכם בייצוג בהליכי הסגרה והליכי מעצר לצורכי הסגרה בפני בית המשפט. עם זאת, לא מדובר על דבר של מה בכך. ההפך הוא הנכון.

מהן הזכויות העומדות לזכותו של המבוקש בדיני הסגרה?

אין ספק כי בכל הליך משפטי באשר הוא ובהליכי הסגרה בפרט ראוי כי בעל הדין ייוצג על ידי עורך דין המכיר את המטריה המשפטית, אדם אשר יש ביכולתו לשמור על כל זכויותיו של המבוקש: החל מהזכות שלא להיות מוסגר למדינה שאינה מנהלת הליך הוגן והזכות לטעון כנגד ראיות המוגשות בהליך הסגרה, דרך הזכות לטעון כי הראיות אינן מספיקות לצורך הכרזה על המבוקש בר הסגרה והזכות לעיין בחומר ראיות ורשימת חומר החקירה המוחזק בידי התובע ומתוכו להביא ראיות להגנת המבוקש, וכלה בזכות שלא להיות מוסגר למדינה אשר לא מתקיים בה מרכז כובד העבירה והזכות שלא להיות מוסגר על עבירה שלא מתקיימת לגביה פליליות כפולה, דהיינו שהמעשה בגינו מבוקשים מהווה עבירה הן בישראל והן במדינה המבקשת מישראל להסגיר את המבוקש.

צפו בעורך הדין שרון נהרי מתארח בתכנית הפרקליטים ומשוחח על דיני הסגרה

למרות ההצלחות החלקיות בשמירה על זכויותיו של המוסגר, והיכולת שיש לסניגור לצמצם ולרכך במידת מה את האישומים העומדים כנגד המבוקש במדינה המבקשת את הסגרתו, הרי שברוב הליכי ההסגרה המתנהלים בישראל בית המשפט מוצא לבסוף כי יש להכריז על המבוקש בר הסגרה. בשלב זה נוצר לעיתים הרושם שתפקידו של עורך הדין הישראלי מסתיים. אולם, ייצוג משפטי נבון לא יתעלם ממרכיב נוסף שהוא לרוב נסתר מעיני הציבור.

יש להתכונן מבעוד מועד לשלב שאחרי ההסגרה

חשוב כי עורך דין ישראלי יטפל בעניינו של המבוקש מול הגורמים המבקשים הסגרה בחו"ל וכן ידאג לייצוג משפטי ראוי למבוקש לאחר שיוסגר. אם בהליכים פליליים המתנהלים כנגד נאשם בישראל מלווים את הנאשם תחושות של חוסר אונים, מתח ואי ודאות הרי שבהליכי הסגרה תחושות אלה הן כפולות ומכופלות מפאת אי ידיעת הנאשם את שפת המדינה אליה הוא מוסגר, קשיים בתקשורת עם עורך דין זר, אי הכרת אופיו של ההליך השיפוטי המתנהל בחו"ל, חשש מפני מעצר בבית מעצר זר, ובנוסף לכל אלה גם הקשיים הרגילים העולים מעצם קיומו של הליך פלילי.

אשר על כן, בכוחו של עורך הדין הישראלי המתמחה בדיני הסגרה להוות נדבך חשוב גם בשלב השני שעניינו עצם ההסגרה עצמה למדינה המבקשת. עורך דינו של המבוקש מסוגל להפיג את תחושת המתח ואי הודאות המקננת בו. מעבר לכך, יש ביכולתו של עורך הדין הישראלי לשכור עבור הנאשם ייצוג משפטי ההולם את צרכיו של המבוקש. אם בחירת עורך דין לצורך ייצוג בהליך בישראל לעיתים מלווה בהתלבטות אזי ברור ונהיר הוא כי שכירת שירותים משפטיים במדינה לא מוכרת היא קשה שבעתיים.

הערך המוסף שיעניק עורך דין מנוסה הבקיא בדיני הסגרה לא יסולא בפז

עורך דין ישראלי מנוסה שבקיא בתחום דיני ההסגרה יוכל למצוא לנאשם את הייצוג המשפטי הטוב ביותר במסגרת יכולתו הכלכלית של המבוקש ולנהל בשמו את המשא ומתן הכלכלי מול עורך הדין במדינה הזרה – תוך שמירה מלא על האינטרסים של מרשו. נוסף לכל אלה הרי שמפאת העובדה שעורך דין ישראלי מכיר את עניינו של המבוקש היות והוא נחשף לעיקרי חומר החקירה כבר בהליך ההסגרה, יש ביכולתו לתדרך את עורך הדין הזר על הנקודות שהוא מוצא לנכון ועל החולשות העולות מהתיק.

יתרה מכך, ניתן להשתמש בעצם ניהולו של הליך ההסגרה ככלי לצורך גיבושו של הסדר הטיעון. כך יכול עורך הדין, במקביל לניהולו של הליך ההסגרה, להיפגש עם רשויות זרות לצורך גיבושו של הסדר הטיעון, בדיוק כפי שהוא היה עושה לגבי נאשם בישראל, ואותו מבוקש לאחר ההסגרה יידע בדיוק מהו העונש הצפוי לו. מנגד, נאשם שהוסגר מבלי להסדיר עניינים אלה מבעוד מועד, יחל את המשפט מנקודת התחלה הרבה יותר נחותה.

לאור העובדה כי ההסגרה אינה ודאית, הרי שלעתים אותה רשות זרה תרצה להגיע להסדר ולא לקחת סיכון, הגם שהוא אינו גבוה, שהמבוקש לא יוסגר. עורך הדין הישראלי יעלה באופן טבעי ביחד עם עורך הדין המקומי את הקשיים הראייתיים העולים מהתיק כך שניתן יהיה להגיע מראש להסכמה בדבר צמצום סעיפי כתב האישום עמו ייאלץ להתמודד המבוקש בחו"ל.

לסיכום, ייצוג משפטי מקצועי בהליכי הסגרה הינו בבחינת ערך מוסף שחשיבותו לא תסולא בפז. אנו מאמינים כי מעורבותו של עורך דין ישראלי המנוסה בהליכי הסגרה, ובכלל זה בהכנה שלקראת השלב שלאחר הסגרה, היא קרדינלית ומכאן שניתן להפיק ממנה תמורה ותועלת רבה.

עדכונים נוספים