מדוע יש חשיבות בייצוג על ידי עורך דין פלילי אם קיבלתם הזמנה לסור למשטרה?

משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

אם קיבלתם לתיבת הדואר שלכם הזמנה רשמית לסור למשטרה, לא מן הנמנע הוא שהמשטרה נוקטת נגדכם באחד מתרגילי החקירה הנפוצים שבידה. כך למשל, בחודש יוני אחרון, וכחלק מההיערכות לקראת המחאה החברתית שעמדה לפרוץ מחדש, זומנו חלק מפעילי המחאה המרכזיים למשטרה ונחקרו על "תכניותיהם לקיץ הקרוב" בפעולה שנויה במחלוקת ש"זכתה" לביקורות רבות.

עורך דין פלילי שרון נהרי

מאת: עורך דין פלילי שרון נהרי ועו"ד טל אלפרן

מהי הזמנה לסור למשטרה?

על פי רוב, שולחת משטרת ישראל לאזרחים כדבר שבשגרה מסמך שכותרתו "הזמנה לסור למשטרה". היא גם מזמינה אזרחים טלפונית. הזמנה זו נשלחת לעדים ולחשודים כאחד. הבעיה היא שכאשר המסמך מגיע לידי האזרח הוא איננו מודע לסיבת ההזמנה והוא איננו יודע אם הוא מוזמן למשטרה כחשוד בעבירה או כעד לביצוע עבירה. כותרת המסמך נוטעת במקבלו תחושת דחיפות כי עליו להתייצב במשטרה בהקדם האפשרי לחקירת משטרה וכי מחובתו לעשות כן.

מרביתם המוחלט של אזרחי המדינה, גם כאלה שמבצעים עבירות הם אנשים נורמטיביים, ומכאן שהם סבורים שאם המשטרה דורשת את התייצבותם מחובתם להתייצב בהתאם לאמור בהזמנה לסור למשטרה. תכונות אלה גורמות לאזרחים להתייצב במשטרה לחקירה ללא הכנה מוקדמת ומבלי שידוע להם מה מצפה להם. המשטרה יודעת לנצל לטובתה את תחושת החשש והפחד וההפתעה של האזרח.

אם מטרתה היא לחקור את המוזמן כחשוד, היא אומנם תזהיר אותו בתחילת החקירה בהתאם לחובתה כי הוא חשוד בביצוע עבירה מסוימת וכי אין הוא חייב לומר דבר אשר עלול להפלילו. ואולם, בגלל תחושת ההפתעה והחשש מפני המשטרה, הראו מחקרים רבים בארצות הברית שרוב מכריע של האזרחים אינו מבין באותו רגע את האזהרה ורובם אינם מיישמים את זכותם לשתוק ולהיוועץ בעורך דין לפני תחילת החקירה.

כל דבר שיגיד החשוד בחקירתו ישמש כנגדו

חשוב לדעת שכל דבר שחשוד אומר בחקירת משטרה ישמש כנגדו בבית המשפט. דברי החשוד במשטרה אינם משמשים לטובתו לעולם, ומשקל הוכחתי חיובי לגרסתו של חשוד יכול להינתן על פי הדין רק בבית המשפט. גם אם החשוד לא מודה בחשדות שהוטחו בפניו, אפילו מסירת פרט כלשהו על ידו, אשר בדיעבד התברר כלא נכון יכול לעשות לו נזק ביום שירצה להעיד לטובתו במשפטו. הסיבה לכך היא שקיימת הלכה לפיה שקר שהופרך בראיות אובייקטיביות מהווה תוספת ראייתית משמעותית ביותר לראיות שיש בידי התביעה. המטרה של המשטרה היא כמובן לגרום לחשוד להודות בעבירה. לחילופין, החקירה יכולה לנעול את החשוד על גרסה מסוימת, אשר המשטרה תחקור על מנת להפריכה וכך להקשות על החשוד להציג בבית המשפט גרסה אשר תסתור את גרסת המשטרה לחשדות.

מה לעשות אם קיבלת הזמנה לסור למשטרה?

אם קיבלת הזמנה לסור למשטרה חשוב לדעת כי על פי הדין היום אין כל חובה חוקית על האזרח להתייצב במשטרה. יחד עם זאת לא מומלץ לא להתייצב כלל לחקירה וחשוב ביותר לפנות לעורך דין  מנוסה לפגישת היוועצות לצורך הכנה לחקירה לפני התייצבות במשטרה. ההזמנה הינה ככל הנראה תרגיל חקירה. אם אתה חשוד, כפי הנראה, אין למשטרה ראיות מוצקות מספיק נגדך היות ולו היה בידה בדל של ראיה המשטרה הייתה משתמשת בסמכות שלה לעכב לצורכי חקירה את מי שיש כנגדו חשד סביר כי עבר עבירה.

חשד סביר משמעו כי קיימת ראיה מסוימת המעלה חשד לביצוע עבירה פלילית מסוימת. תקוות המשטרה במקרה זה היא שאישור לחשדות שיש לה כנגדך יבוא ממך, או לנעול אותך על גרסה מסוימת ולנהל את החקירה נגדך בהתאם לגרסתך הראשונית.

אשר על כן, אם הוזמנת להיחקר כעד/ה אין למשטרה כלל חובה להזהיר אותך על זכותך שלא להפליל את עצמך. חשוב להיוועץ בעורך דין כדי לדעת כיצד להפעיל נכון את זכותך לאי הפללה עצמית שכן על האזרח חלה החובה לענות תשובות אמת לכל שאלות החוקרים למעט על שאלות אשר עלולות להפלילו. במצב שבו אין זכות שתיקה מוחלטת וחובה למסור דברי אמת, חשוב שתגיע לחקירה מוכן כדי לדעת כיצד ליישם את זכותך שלא להפליל את עצמך.

לסיכום, להזמנה לסור למשטרה כיום אין כל עיגון חוקי ומדובר בפרקטיקת חקירה שהשתרשה מזה כמה עשורים ללא עיגון חוקי כלשהו. יחד עם זאת חשוב לשים לב כי בקרוב משרד המשפטים יעגן סמכות זו כחלק מהרפורמה הכוללת לעיגון זכויות הנחקרים בחקיקה. למשטרה תהיה סמכות לזמן אנשים לחקירה ולדרוש מהם להישאר בתחנת המשטרה לצורך חקירה של עד שש שעות כאשר החוק יקנה לקצין המשטרה את האפשרות להאריך את שהותו של הנחקר בתחנה לשש שעות נוספות.

החוק החדש מקים חובה להזהיר חשודים כי זכותם לשתוק ולא לומר דבר בחקירה וכי עומדת להם הזכות להיוועץ בעורך דין לפני החקירה. חשוב ביותר לנצל את הזכות להיוועץ בעורך דין וכדאי לעשות כן לפני ההתייצבות. כמו כן, אם נתקלת במהלך החקירה בשאלה אשר את מהסס לענות עליה, תבקש מיד להיוועץ בעורך דין ואל תאמר דבר לפני שאפשרו לך פגישת ייעוץ.

לקריאת הדיווח המלא אודות זימון פעילי המחאה החברתית לחקירה – לחצו כאן

עדכונים נוספים