מהן זכויות הקטינים בחקירה?

משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

ככלל, הזכויות הנתונות לבגירים בחקירה פלילית ניתנות כמובן לקטינים  (קטין הוא מי שביצע עבירה והוגש נגדו כתב אישום בטרם מלאו לו 18 שנה). יחד עם זאת, חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) מעניק לקטינים זכויות יתר אשר אינן ניתנות לרוב לבגירים.

מאת: עורך דין פלילי שרון נהרי ועו"ד טל אלפרן

שרון נהרי - זכויות קטינים בחקירה

מהן זכויות הקטינים בחקירה?

לעניין תקופות המעצר לצורכי חקירה, מרגע מעצר, יש להביא קטין בפני שופט תוך 12 שעות בעוד שבגירים יש להביא בפני שופט תוך 24 שעות. שופט יכול להאריך מעצרו של קטין לצורך חקירה לתקופה של עשרה ימים בעוד לגבי בגיר ניתן להאריך את תקופת המעצר במשך 15 ימים. סה"כ הימים בהם מותר להשאיר קטין במעצר הינו 20 ימים בעוד שבגירים ניתן להשאירם במעצר עד שלושים ימים.

כמו לכל חשוד, לקטין הזכות לשמור על שתיקה בחקירתו ויש להודיע לו על זכותו לפני החקירה, וכן על זכותו להיוועץ בעורך דין. בנוסף, יש להודיע להורה או קרוב משפחה של קטין על מעצרו או על הכוונה לחקרו, ולקטין הזכות שקרוב משפחה שלו יהיה נוכח במהלך החקירה. כמו כן, הקטין זכאי להיוועץ הן עם קרובו, והן עם עורך דין לפני תחילת החקירה, ואין להתחיל בחקירה אם הקטין ביקש היוועצות על ידי קרובו או סניגורו. אף אם הקטין לא ביקש להיוועץ בעורך דין על המשטרה מוטלת החובה להודיע לסנגורו, או לסנגוריה הציבורית על הכוונה לחקרו.

זכותו של הקטין לנוכחות קרוב משפחה בחקירתו הינה דבר חריג ביותר בדיני החקירה בישראל. ככלל, המשטרה אינה מאפשרת לאף גורם חיצוני להיות נוכח בחקירתו של אדם, אלא אם כן מדובר בתרגיל חקירה שמטרתו לראות את תגובת החשוד למפגש עם אדם אחר.

הפרקליטות חששה מעורכי דין מנוסים

זכותו של קטין לנוכחות קרוב משפחה באה עקב תיקון שנעשה ממש לאחרונה בחוק הנוער. במסגרת הדיונים בהצעת החוק הוצע שחקירת קטין תהיה בנוכחות עורך דינו או עורך דין מהסנגוריה הציבורית. נציגי הפרקליטות והמשטרה בועדה שדנה בהצעת החוק התנגדו נחרצות לנוכחות של עורכי דין בהליכי חקירה, בתירוץ שנוכחות עורך דין תכביד על הליכי חקירה. בפועל החשש מנוכחות עורך דין בחקירה נובע מהעובדה שעורך דין פלילי מנוסה ידע במהלך החקירה לשמור על זכויותיו של הקטין, ובפרט זכותו של הקטין שלא להפליל את עצמו ולא להודות במיוחס לו. לאור זאת הוחלט כי לקטינים תינתן הזכות להיוועץ בעורך דין בלבד אולם לקטין תהיה הזכות לנוכחות הורהו בחקירה.

לדעתנו בפשרה שהוגשה בעניין זה טמון לעיתים הפוטנציאל לפגוע בזכותם של קטינים עוד יותר ולעיתים נוכחותו של הורהו של הקטין בחקירה יכולה להיות מזיקה אף יותר מאשר בהסדר הקודם לפיו קטינים נחקרו שלא בנוכחות הוריהם. הורים הן דמויות שבאות לחנך את הקטין ולתקנו. רוב ההורים הם אנשים נורמטיביים. בתופסם את תפקידם כמחנכים הורים רבים מייעצים לילדיהם "לסיים את הסיפור כמה שיותר מהר", להביע חרטה ולהודות במה שהמשטרה מייחסת להם על מנת שיקבלו אחריות על מעשיהם. אין ספק שבהליך גזירת העונש בית המשפט מתחשב רבות בהודאה המלאה והמיידית ובהבעת החרטה, והסלידה שיש להורה ממעשיו של הקטין. יחד עם זאת חשוב לזכור שברוב המקרים התיק הפלילי כולו מושתת על הודאתו של הקטין באשמה שיוחסה, וכי אלמלא ההורה של הקטין היה מייעץ לו להודות במעשים, כלל לא היה מוגש כתב אישום כנגד אותו קטין.

נצלו את זכותכם להיוועץ בעורכי דין

לפיכך, חשוב מאוד ביותר לנצל את זכותו של הקטין ושל הורהו להיוועץ בעורך דין לפני החקירה. עורך דין מנוסה בייעוץ בהליכי חקירה יתדרך את ההורה כיצד להתנהל בחקירה, וכיצד לייעץ לקטין במהלך החקירה. מותר לקטין להורהו לבקש להיוועץ בעורך דין גם במהלך החקירה וכך עורך הדין יידע בזמן אמת מה נשאל הקטין בחקירה, וינחה את ההורה כיצד לשמור על זכויותיו של הקטין.

אמירה תמימה של קטין יכולה להחמיר את מצבו. למשל קטין החשוד בהחזקת סם לשימוש עצמי יכול לספר לחוקריו כי נהג להשתמש בסם עם חבריו. כך תיק של אחזקת סם לשימוש עצמי הופך לתיק חמור של אספקת סם ומדובר בדוגמא אחת מיני רבות.

חשוב לזכור לבסוף כי אם בנך או ביתך נעצרו, או שהם דרושים לחקירה, חשוב ביותר לפנות לעורך דין פלילי מנוסה לפני תחילת החקירה. מהניסיון שנצבר במשרדנו הזכות לנוכחות הורה בחקירה הינה חרב פיפיות ויכולה להיות הרסנית ביותר למצבו המשפטי של הקטין.

 

עדכונים נוספים