משמעות העונש של דניאל מעוז על רצח הוריו

משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

על דניאל מעוז נגזרו בשבוע שעבר שני מאסרי עולם מצטברים, אחרי שהורשע ברצח הוריו, נורית ונח, באוגוסט 2011. מהי המשמעות של שני מאסרי עולם שניתנים לאדם על עבירות רצח והאם יש אפשרות להקלות?

הכתוב מאת משרד עו"ד פלילי שרון נהרי

מאסר עולם משמעו עד סוף ימיו של הנאשם. במצטבר הכוונה היא שירוצה כל עונש מאסר האחד אחרי השני. כשמדובר במאסר עולם לאסיר, ישנה האפשרות לפנות לנשיא המדינה אשר יקצוב את עונשו ויעמידו על תקופת מאסר מוגדרת. כיום קציבת העונש עומדת על 30 שנה. כך למשל במקרה של דניאל מעוז, אם יבקש לקצוב עונשו והנשיא ייעתר ויקצוב כל אחד ממאסרי העולם ל-30 שנה, הרי שבמצטבר ירצה מאסר של 60 שנה. עונש קצוב בשנים עומד בתנאי להקלות כגון ניכוי שליש. במאסרי עולם חופפים הכוונה כי שני העונשים ירוצו יחד (בו זמנית) בחופף. דהיינו קציבה של שניהם משמעה כי ירצה האסיר רק 30 שנה.

כאשר בית המשפט גוזר איפוא מאסרי עולם בחופף או במצטבר, בעצם כך נאמרת אמירה לגבי מספר השנים המינימלי (בהנחה שנקצב העונש וישנו ניכוי שליש) אותו יהיה חייב לרצות האסיר, שכן באם המדובר במאסר עולם אחד, לא ניתן לדון בקציבת העונש טרם עברו שבע שנים ואילו כשהמדובר בשני מאסרי עולם במצטבר, כמו במקרה של דניאל מעוז, הרי שרק לאחר 15 שנים ניתן יהיה לפנות לנשיא המדינה בבקשה לקציבת העונש. הליך בקשת קציבת העונש נכנס בגדר חנינה אותה מוסמך ליתן נשיא המדינה מכוח חוק יסוד: נשיא המדינה, לפיו דן הנשיא בחנינות המוגשות לפניו.

על פי חוק שחרור על תנאי ממאסר, התשס"א-2001 המלצה לנשיא המדינה בנושא קציבת מאסרי עולם ניתנת על ידי ועדה בראשות שופט. בקשתו של אסיר עולם לא תובא בפני הוועדה לפני שחלפו שבע שנים מיום מאסרו, וכשמדובר באסיר עולם הנושא עונש מאסר של שני מאסרי עולם מצטברים או יותר, לא תובא בקשתו לדיון בוועדה בטרם יחלפו חמש עשרה שנות מאסר.

עדכונים נוספים