סמכות השימוש בכוח קטלני על ידי שוטר או חייל – מהן הגנות המשפט הפלילי?

Picture of משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

זה מכבר פורסם בתכנית "עובדה" סרטון המתעד את רגעיו האחרונים של הנער רז אטיאס אשר נורה על ידי מתנדבים שהוזעקו למקום במהלך סיור שערכו. פרסום הסרטון עורר כצפוי הדים רבים והעלה על סדר היום הציבורי את שאלת סמכותו של שוטר או חייל לעשות שימוש בכוח קטלני כנגד אזרחים מן השורה – כמו זה אשר הוביל למותו של הנער.

מאת: עורך דין פלילי שרון נהרי ועו"ד טל אלפרן

השאלה המנחה – האם גרימת המוות הייתה סבירה בנסיבות העניין?

פעמים רבות מוצאים עצמם השוטרים בצדו השני של המתרס –  עת הם הופכים לנאשמים היות ובעת ביצוע תפקידם כשוטרים נטען כי הם חרגו מסמכותם ומכאן שהם ביצעו עבירה פלילית של תקיפה, גרימת חבלה חמורה ואף הריגה.

במקרים של גרימת מוות עקב שימוש בכוח קטלני לרוב אין שאלה של מודעות למעשים היות והשוטר מודע לעובדה שהוא מפעיל כוח קטלני. הפעלת כוח שכזה חושפת את השוטר לאישומים בעבירות חמורות. במקרים של גרימת מוות על ידי שימוש בכוח קטלני אין כלל שאלה האם השוטר היה מודע או לא מודע לאפשרות שמעשהו יגרום למוות. השאלה היחידה העולה ברוב במקרים היא האם גרימת המוות בנסיבות העניין הייתה סבירה.

צפו בסרטון המתעד את רגעיו האחרונים של הנער רז אטיאס

הסמכות לשימוש בכוח מוסדרת בסעיף 19 לפקודת סדר הדין הפלילי הקובע שמי שמוסמך לעצור אדם חב מעצר, רשאי להשתמש בכל אמצעי סביר הדרוש לביצוע המעצר אם האדם מתנגד למעצר או מנסה להתחמק ממנו. בית המשפט העליון הגדיר כבר לפני שנים רבות מהו האמצעי הסביר לשימוש בכוח קטלני.  השופט שמגר בעניין אנקונינה (ע"פ 486/88):

  1. המעצר היה חוקי.
  2. מדובר בעבירת פשע המסכנת חיי אדם.
  3. המעשה שעשה הנאשם זה המעשה האחרון שיכול היה לעשות. כלומר השוטר יכול לבצע את סמכותו באמצעי אשר פגיעתו באזרח פחותה.

בעניין התנאים הללו אמר השופט שמגר:

"סבירות האמצעים נבחנת לפי נסיבותיו העובדתיות של כל מקרה, ובהקשר זה גם פותחו, בעיקר בפקודות הרלוונטיות, שיטות פעולה בדוקות הבנויות משלבים. אלו הם, ראשית כול, האזהרה בקול או על-ידי מתן סימן; שנית, הבעת הכוונה לנקוט אמצעי החלטי יותר לרבות על-ידי השימוש בנשק, וזאת על-ידי ירי אזהרה באוויר, ולבסוף – ורק לבסוף – ירי מכוון, וגם אז באופן שיהיה בו כדי למעט במידת הפגיעה הגופנית. מובן שסדר הפעולות וההגבלות האחרות אינם חלים אם צפויה סכנה מיידית חמורה לאיש הרשות או למי שהוא מגן עליו, המצדיקה, על אתר, נקיטתו של כל אמצעי הדרוש להגנה עצמית או להגנתם של אחרים"

קיום התנאים המקדימים יזכה בהגנת המשפט הפלילי

שוטר אשר מקיים תנאים אלה בעת שימוש בכוח יזכה להגנה של המשפט הפלילי. כמו כן הוא יכול להוכיח טענה של הגנה עצמית או הגנת צורך שעניינה הצלה של אדם אחר אשר היה נתון בסכנה.

בתחילת הדברים ציינו כי רוב המקרים אינם מעלים שאלה של יסוד נפשי. יחד עם זאת השוטר כנאשם יכול להעלות טענה של טעות במצב דברים. סעיף 34יח' לחוק העונשין קובע כי העושה מעשה בדמותו מצב דברים שאינו קיים לא יישא באחריות פלילית. המשמעות היא שעל אף העובדה שהשוטר לא עמד באמת המידה האובייקטיבית, אם במוחו הוא חשב בתום לב כי המעצר היה חוקי מדובר במעשה המסכן חיי אדם ובהתאם למה שהוא דימה במוחו הוא הפעיל כוח סביר בהתאם למה שהוא מודע לו, השוטר לא יישא באחריות פלילית.

השופט סולברג הכיר בהגנה של טעות לצורך עבירת ההריגה בפסק דין שעורר ביקורת (לטעמנו באופן לא מוצדק) כלפי לוחם מג"ב שהרג פלסטיני תוך פיזור הפרת סדר. בפועל הסתבר שאותו הרוג כלל לא היה מעורב בהפרת סדר ולא סיכן את החייל. השופט סולברג קבע כי מדובר מטעות בתום לב וכי השוטר נהג בצורה סבירה בהתאם לתפיסתו הסובייקטיבית את המצב.

הנייר סופג הכל – המציאות סבוכה הרבה יותר

המציאות והתקדימים המשפטיים השונים מראים לנו כי לעיתים קיים קושי לא מבוטל (כמו גם אי ודאות) באשר לסמכותו של השוטר להשתמש בכוח ובאמצעים הקטלניים הנמצאים באמתחתו. קל לנסח על הדף את התנאים אולם המציאות בשטח היא שונה ומורכבת. וכך, טעות אחת ולו הקטנה ביותר מצידו של השוטר יכולה להוליד כתב אישום כנגדו – וכתוצאה מכך כמובן אישום פלילי.

מקרה של הפעלת כוח או גרימת מוות יוביל תמיד לחקירה פלילית במשטרה כנגד השוטרים המעורבים מצד המחלקה לחקירות שוטרים. משרדנו צבר ניסיון רב בייצוג שוטרים הן בבתי המשפט והן בפני הליכי חקירה ושימוע במח"ש. העדות שהשוטר מוסר בחקירה הראשונית לאחר ביצוע המעשה היא קריטית ומכאן שלפני כל עדות, ועל אחת כמה וכמה, לפני העדות הראשונה – מומלץ בחום להיוועץ בעורך דין פלילי ומנוסה שטיפל בעבר בתיקים דומים.

גם אם הנך סבור שהצדק עימך, כפי שהראינו, הדין אינו חד משמעי. הגרסה הראשונה שתמסרו היא הגרסה בעלת המשמעות החיונית ביותר בכל הנוגע להמשך ההליך המנוהל נגדכם. בדיוק מהסיבה הזו אם נקלעתם למצב דומה, חשוב להתייעץ בהקדם עם עורך דין פלילי על מנת שהוא יסייע לכם להעלות את כל טענות ההגנה אשר יעמדו לזכותכם

עדכונים נוספים