עורך דין פלילי שרון נהרי – חיפוש על גופו של אדם – חדירה לפרטיות או צורך להגיע לחקר האמת?

משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.
חיפוש לא חוקי

לאחרונה פורסמו בכלי התקשורת מקרים שונים בהם ביצעה המשטרה חיפוש בכליו ובגופו של אדם, למרות הפגיעה בפרטיותו. כך גם במקרה שפורסם לאחרונה באתר ynet, בו אדם שנהג תחת השפעת סמים, זוכה מאשמה לאחר שבית המשפט מצא שהראיות נגדו נלקחו בעקבות חיפוש שבוצע בניגוד לחוק.

sdfבמקרה זה, על אף הסכמתו של הנאשם, בוצע חיפוש ברכבו שלא כדין כאשר לשוטרים לא היה כל יסוד להניח כי הנאשם נוהג תחת השפעת סמים, וזאת בשעה שלא ביצע עבירת נהיגה כלל. בהכרעת הדין טען השופט כי אין להקל ראש בחומרת העבירה של הנאשם, אבל ישנם אינטרסים וערכים מוגנים של הקפדה על הליך משפטי ראוי. הוא הוסיף כי פרטיות של אדם היא זכות חוקתית.

 

חיפוש בלי חשד סביר עשוי להיחשב בלתי חוקי

כאן המקום להזכיר כי בית המשפט העליון קבע שחיפוש על אדם בהסכמתו יכול להיחשב בלתי חוקי, זאת אם בוצע בלי חשד סביר. זאת ועוד – שוטר מחויב ליידע חשוד על זכותו לסרב לחיפוש כשאין נגדו "חשד סביר", ולא – הראיה שהושגה באמצעותו עשויה להיפסל‏.

העליון קובע כי למרות סמכויות החיפוש של המשטרה, הרי שיש ליצור איזון ראוי בינן לבין הזכות של אדם לפרטיותו. במקרה אחר שפורסם לאחרונה, התברר כי אדם בעל רישום פלילי שלא היה נגדו חשד סביר לעבירה של נשיאת סכין, נמצא אשם בנשיאת סכין, שכן הסכים לחיפוש על ידי המשטרה בכליו.

שאלת ההסכמה

ממצא זה מוביל לשאלת ההסכמה – כפי שציינה כב' השופטת בייניש – הסכמה לחיפוש של חשוד תתקיים כאשר הובהרה לחשוד זכותו לסרב לחיפוש והובהר לו כי סירובו לא יפעל לחובתו. כך גם קובע בית המשפט, כי מן הראוי ששאלת אופן ביצוע החיפוש בהסכמה תוסדר בנוהל רשמי של המשטרה, שינחה את השוטרים לגבי היקף סמכויות עריכת החיפוש הנתונות להם ולגבי התנאים לעריכת חיפוש בהסכמה. עם זאת, יצוין כי גם אם התבצע חיפוש לא חוקי להשגת ראייה, לבתי המשפט שיקול דעת אם לפסול את הראיה בכל מקרה ומקרה.

זאת ועוד, לגישתו של כב' השופט יורם דנציגר, המשטרה כלל איננה מוסמכת לערוך חיפושים בהסכמה, בהיעדר מקור הסמכה חוקית לביצוע החיפוש. חיפוש המתבסס רק על הסכמת החשוד הוא, לדבריו, חיפוש לא חוקי. על פי האמור לעיל, בלא מעט מקרים נראה כי על אף הצורך להגיע לחקר האמת, גוברת זכותו של החשוד/הנאשם לפרטיותו וראיות שנאספו נגדו בדרך של חיפוש שלא בהסכמה עשויות למצוא את עצמן כראיות בלתי קבילות בהליך שיפוטי.

אין לראות בתוכן כתבה זו כייעוץ משפטי מסוג כלשהו. משרדו של עורך דין פלילי שרון נהרי עוסק בייצוג חשודים ובפסילת ראיות שהושגו באמצעות חיפוש שאינו חוקי הפוגע בזכויות חשודים ונאשמים.

עדכונים נוספים