קבלת דבר במרמה

Sharon Nahari - Receiving anything fraudulently

יש לציין, כי אישומים בגין קבלת דבר במרמה יכולים לכרוך איתם עבירות נוספת הקשורות במעשי המרמה שבוצעו. כך למשל, יכול שבמקביל לביצוע מעשי המרמה, אותו אדם עבר גם עבירה של זיוף, תחבולה, גניבה, רישום כוזב במסמכי תאגיד או עבירות על חוקי המס השונים. ישנן מספר סוגים של עבירות הונאה בתחום המשפט הפלילי. עבירות הונאה, הן עבירות המבוצעות כלפי אדם, חברה או רשות מרשויות המדינה. חוק העונשין וחוקי המס השונים, מאגדים בתוכם מספר הוראות חיקוק בהן מוגדרות עבירות הונאה ומרמה. מבין שלל עבירות המרמה וההונאה, ישנן מספר עבירות נפוצות, המתנוססות לעיתים תכופות על גבי כתבי אישום רבים- אחת מהן היא: קבלת דבר במרמה הנמצאת תחת פרק י"א לחוק העונשין .

על פי החוק, לשם גיבוש יסודות העבירה והרשעה בדין , על הרשות תובעת להוכיח קיומו של קשר סיבתי בין מצג השווא שהוצג לקורבן העבירה ובין קבלת אותו הדבר. יש לציין, כי על פי פסיקת בתי המשפט, לא קיימת חובה להוכיח כי פעולת המרמה הניבה בהכרח קבלת סכום כסף או כל טובת הנאה חומרית, אלא אפשר גם שקבלת אמונו של אדם באמצעות הצגת מרמה, תהווה גם היא קבלת דבר במרמה.

העונש על קבלת דבר במרמה

העונש העומד לצידה של עבירת קבלת דבר במרמה משתנה בהתאם לנסיבות בהן בוצעה העבירה. כלומר, במידה ועבירת קבלת הדבר במרמה בוצעה בנסיבות מחמירות, אז, העונש המקסימאלי בגין ביצועה, יעמוד על 5 שנות מאסר. לצד זאת, אם מדובר בביצוע עבירה של קבלת דבר במרמה שאינה נמצאת ברף הגבוהה מבחינת חומרתה, אז, העונש המקסימאלי הקבוע בחוק בגין ביצועה, הוא של 3 שנות מאסר.

באילו מקרים נחשבת עבירת קבלת דבר במרמה לעבירה בנסיבות מחמירות?

  • כשמדובר על נסיבות מחמירות, מדובר על עבירת קבלת דבר במרמה שבוצעה עם עבירה אחרת, כמו הפרת אמונים, זיוף ועוד
  • אם העבירה בוצעה לאחר תכנון מדוקדק במשך זמן ארוך, שכלל פירוט ושיטה מתוחכמת
  • אם העבירה הייתה כלפי מספר אנשים ולא כלפי אדם אחד
  • אדם שניצל את מעמדו כלפי אדם אחר

החשיבות של עו"ד פלילי במקרים מסוג זה

כדי לטפל בעבירות של קבלת דבר במרמה או עבירות דומות, על עו"ד המתעסק בתיק להיות בקיא בתחום, להכירו על כל רבדיו ואת המשמעויות הנגזרות מביצוע העבירות והכול תוך בחירת אסטרטגיה משפטית התואמת את צרכיו ורצונותיו של כל אדם ואדם. משרד עו"ד פלילי שרון נהרי ושות', מנוסה בניהול תיקים בשלל עבירות המרמה השונות. משרדנו מעניק שירות אדיב ומקצועי, תוך מתן דגש על מציאת פתרונות יצירתיים עבור כלל לקוחותיו.