דיני הסגרה

Sharon Nahari - Extradition Law

דיני הסגרה ותפקידו של עו"ד פלילי המתמחה בהסגרה

נעצרת בארץ זרה? נמצא בישראל ומבוקש על ידי רשויות של מדינה אחרת? תחום דיני ההסגרה הפך להיות קריטי מאוד בהרבה תיקים של המשפט הפלילי. לעורך דין פלילי חייבת להיות היכולת, הידע והניסיון לטפל בתיקים מסוג אלו – שלעתים קרובות  הם מורכבים ומסובכים. 

עם כל יום שעובר בעידן בו אנו חיים, מכלול והיקף שיתופי הפעולה בין 193 המדינות בתבל גדל בהתמדה: החל משיתופי פעולה בעלי צביון כלכלי-מסחרי, דרך שיתופי פעולה בטחוניים וכלה בשיתופי פעולה טכנולוגיים. לצדם, ניתן למצוא גם את שיתוף הפעולה ההולך ומת רחב בתחומי בטחון הפנים והמשפט. שיתוף פעולה אשר נועד להבטיח כי אדם שעבר עבירה מחוץ לתחומי ארצו – לא יתחמק מעונש. העיקרון האוניברסלי הזה הוא שעומד בבסיסם של דיני ההסגרה המעוגנים באמנות בינלאומיות רבות עליהם חתומה כמובן בין היתר גם מדינת ישראל.

מהו תפקידו של עורך הדין הפלילי בתיק דיני הסגרה?

חשוב לזכור כי בכל הנוגע לדיני הסגרה, תפקידו של עו"ד לעבירות פלילים אינו מסתכם אך ורק בייצוג פורמלי בטרם ההסגרה הופכת לעובדה מוגמרת – ההפך המוחלט הוא הנכון. סניגור הבקיא במטריה המשפטית הינו בבחינת הכרח בכל תחום משפטי באשר הוא, אך חשיבותו של ייצוג משפטי ומקצועי מתחדדת בהליכי הסגרה משום המחיר העומד על כף המאזניים.

מלבד מתן הייעוץ המשפטי השוטף, הסניגור שמטפל בהליכי דיני הסגרה מחזיק במספר תפקידים: החל משמירה על זכותו של הנאשם שלא להיות מוסגר למדינה שאינה מנהלת הליך הוגן, דרך הזכות להעלות בשם בא כוחו את הטענה לפיה הראיות בתיק אינן מספיקות ואינן מכשירות את ההכרזה על המבוקש בר הסגרה וכלה בחובה להעלות את כל הטענות המשפטיות האפשריות על מנת למנוע את ההליך ואף למנוע הסגרה בגין עבירה שלא מתקיימת לגביה פליליות כפולה.

אמנות בינלאומיות

משרד עו"ד פלילי שרון נהרי מטפל באמנות בינלאומיות במרוצת השנים. לאורך השנים נוצרו אמנות רבות העוסקות בזכויות שונות, כמו אמנת פריס, אמנת PCT, אמנת ניס, ברן והסכם טריפס (מוכר בישראל כצו זכויות יוצרים), שנועדו לצורך הגנה על קניין רוחני.

אולי תרצו גם לקרוא על המהפכה החוקתית בהליכי המעצר לצורכי הסגרה

צפו: עו"ד שרון נהרי בראיון מעמיק על עברות הסגרה

החשיבות של ייצוג של עורך דין פלילי ישראלי התמחה בהסגרה

לבסוף, חשוב כי רק עורך דין ישראלי יטפל בעניינו של המבוקש אל מול הגורמים המבקשים את הסגרתו בחו"ל וכן ידאג לייצוג משפטי ראוי למבוקש לאחר שיוסגר. אם בהליכים פליליים המתנהלים כנגד נאשם בישראל מלווים את הנאשם תחושות של חוסר אונים, מתח ואי ודאות, הרי שבהליכי הסגרה תחושות אלה מקבלות משנה תוקף.

לעתים קרובות הנאשם אינו דובר את שפת המדינה אליה הוא מוסגר. הקשיים בתקשורת עם עורך הדין הזר שמייצג אותו, אי הכרת אופיו של ההליך השיפוטי המתנהל במדינה אליה הוסגר והחשש התמידי מפני מעצר בבית מעצר זר מעיקים באופן טבעי על הנאשם דרך קבע – ומכאן שיש חשיבות גדולה למעורבות נרחבת ככל הניתן של עורך דין ישראלי בהליך ההסגרה כולו.

משרד עורכי דין שרון נהרי מתמחה במתן שירותי ייעוץ וייצוג משפטי למבוקשי הסגרה, תוך שימת דגש על ליווי משפטי מקצועי לכל אורכו של ההליך: החל מהדיון הראשון בבקשת ההסגרה וכלה בטיפול בהליך ההסגרה עצמו באם הבקשה תתקבל. צוות המשפטנים המיומן אשר מועסק במשדרנו יעמיד את כל המשאבים העומדים לרשות המשרד לטובתכם – וזאת על מנת למזער את הנזק המשפטי שייגרם לכם, אם וכאשר –  למינימום האפשרי. עו"ד שרון נהרי הוא יו"ר ועדת ההסגרות בלשכת עורכי הדין ואחד מעורכי הדין הפליליים הבכירים במדינת ישראל. להתייעצות צרו קשר עוד היום.