Sharon Nahari - tax offenses

המחלקה האזרחית במשרד עו"ד שרון נהרי מטפלת בתיקים רבים ומגוונים הקשורים לתחום המיסים, לרבות: עבירות כלכליות, מכס ובלו, מס הכנסה, עבירות מס, מס קנייה ועוד. אנשים או גופים, המסתבכים עם רשויות המס, יכולים למצוא את עצמם משלמים על כך מחיר כבד. כפי שאנו עדים, זה יכול לקרות לכל אחד – מנהל בכיר, איש ציבור או זמר מפורסם.

עבירות מס אינן דבר של מה בכך. המדינה נוטה לטפל בהן בחומרה וזה ניכר על הרשות השופטת, שלאחרונה מחמירה בעונשים על עבירות מסוג זה – גם למען יראו וייראו. משרד עו"ד שרון נהרי עוסק שנים רבות בהיבט הפלילי של עבירות כלכליות וטיפל בתיקים חשובים, בולטים ומתוקשרים. ידע וניסיון מיושם הלכה למעשה גם בתיקים של עבירות מס.

מדינת ישראל גובה מאזרחיה מיסים משני סוגים עיקריים: מיסים ישירים ומיסים עקיפים.

מיסים עקיפים

 • מכס: מס המוטל על יבוא טובין המיובאים ארצה, מתוך רצון להגן על התוצרת הישראלית
 • מס קנייה: מוטל על מוצרים מיובאים, בהתאם לסוג המוצר וערכו. מס זה מוטל על סיגריות ומוצרי אלכוהול במטרה להפחית את צריכתם
 • בלו על דלק: מס המוטל על כל סוגי הדלקים, וכזה המתעדכן אחת לשלושה חודשים על פי מדד המחירים לצרכן
 • מס ערך מוסף: מס עקיף אחיד העומד על 17%. מס זה מוטל על כל עסקה ומתן שירות בארץ, כולל יבוא טובין

מיסים ישירים

 • מס הכנסה: מס המוטל על יחידים וחברות על הכנסות
 • מס שבח מקרקעין: מוטל על רווחים מעסקאות מקרקעין
 • מס רווח הון: מוטל בשיעור של 25% על רווחי יחידים מעסקאות הוניות וממוניות
 • מס חברות: חברות ממוסות על הכנסותיהן בשיעור קבוע של 25%

תחומי ההתמחות של משרד עו"ד שרון נהרי

פעילותינו מתאפיינת בחשיבה ממוקדת ובמציאת פתרונות יצירתיים על מנת לתת פתרון מהיר ומייטבי ללקוח.

 • עבירות כלכליות: מדובר על עבירות בתחום הכלכלי, שעוברות על חוק העונשין ונחשבות לפליליות. בדרך כלל, מדובר על עבירות של העלמת מס, מרמה, שוחד, עבירות ניירות ערך, הלבנת הון ועוד
 • מכס ובלו: הברחת מוצרים לישראל עלולה להוות עבירת מכס או בלו, כמו גם הגשת רשומון כוזב כדי להתחמק מתשלום מס קנייה. כדאי לדעת שאדם ששב לישראל ולא דיווח לרשויות המס על מוצרי צריכה החייבים בדיווח, עלול לעמוד בפני הליך פלילי
 • מס ערך מוסף: מדובר על המס המושת על צרכנים כחלק ממחזור הפעילות העסקית, ללא קשר לרווח או הפסד. עבירות מע"מ הן עבירות שבמסגרתן מיוצרים רווחים באופן לא חוקי על ידי אי סדרים בהתנהלות מול רשויות המס
 • חוות דעת פרה רולינג: מדובר על אישור או קביעה של רשויות המס בנוגע לבקשתו של נישום בעניין תוצאות המס, בהקשר של פעולות של הנישום
 • עבירות הלבנת הון: בשנת 2002 הוקמה הרשות להלבנת הון, במטרה למנוע עבירות הלבנת הון בישראל, זאת כשנתיים לאחר שנחקק חוק איסור הלבנת הון במדינת ישראל. הלבנת הון נחשבת בארץ למעשה חמור מאוד, הגורר עונש כבד בהתאם לדין הפלילי

במסגרת הטיפול נסייע בהליכים הבאים:

 • ליווי בהליכי חקירה
 • ייצוג בהליכי מעצר
 • הליכי גילוי מרצון
 • ייצוג וניהול התיק בבית משפט