סגירת תיקים פליליים בהסדר עם החשודים – פיתרון הולם

משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

לאחרונה הועלתה הצעת חוק ממשלתית לפיה ניתן לערוך עם חשודים בעבירות חטא או עוון, שטרם הוגש נגדם כתב אישום הסדר מותנה במקרים שלחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות. לפי ההצעה ניתן יהיה לערוך הסדר עם חשוד רק אם התובע סבור שהעונש שהיה מוטל עליו לו היה מוגש כתב אישום, לא היה כולל מאסר בפועל.

עבירת חטא היא עבירה שניתן להטיל בגינה עונש של עד שלושה חודשי מאסר. עבירת עוון היא עבירה שניתן להטיל בגינה עד שלוש שנות מאסר. לרוב מדובר בעבירות קלות.

התנאים שניתן להטיל במסגרת ההסדר מוגבלים וקבועים ברשימה סגורה. כך הסכום המרבי שעל החשוד לשלם בהסדר למדינה או כפיצוי לנפגע העבירה לא יעלה על 14,400 שקלים, ופרק הזמן המרבי לקיום התנאים מוגבל אף הוא. לכל הסדר מותנה יידרש אישור של תובע בכיר, וההסדרים יפורסמו באתר האינטרנט של רשות התביעה בדרך שתבטיח שקיפות לגבי שיקול הדעת בקבלת ההחלטה לסגור תיק בהסדר, אך לא תזהה את החשוד או את נפגע העבירה.

הצעת חוק חדשה זו מספקת לטעמנו פיתרון הולם למקרים בהם לא ראוי כי הסנקציה הפלילית תופעל כנגד האזרח. אם קודם לכן עמדה לפני התביעה האפשרות להגיש או לא להגיש כתב אישום ההסדר החדש מספק פיתרון ביניים שהוא לטעמנו ראוי.

השיקולים האם להגיש או להימנע מהגשת כתב אישום הם רבים ומגוונים. לעיתים סכסוך שכנים פעוט בעל אופי אזרחי יכול להיגרר לתגרת ידיים אשר יכולה להיגמר בהגשת כתב אישום בעבירות של תקיפה או השגת גבול. כאשר הצדדים לסכסוך אינם מנהלים אורח חיים עברייני ומדובר במעידה מצדם בלהט רגעי של סכסוך, לעיתים לא יהיה נכון לנקוט בסנקציה חמורה של הרשעה פלילית אשר תכתים את האזרח בכתם שקשה למחוק. יחד עם זאת בגלל חומרת המעשים, לא יהיה זה ראוי כי המדינה תתעלם מעבירות פליליות הפוגעות בסדר הציבורי התקין. במצב החוקי כיום לתובע תהיה דילמה האם להגיש או להימנע מהגשת כתב אישום.

כמו כל ארגון, לתביעה כללית אין משאבים בלתי מוגבלים ומפאת העומס בתיקים עליה לבחון האם ראוי להשקיע משאבים ציבוריים בניהול הליך פלילי בכל מקרה ומקרה. זו המשמעות של סגירת תיק בהיעדר עניין לציבור. מבחינה מעשית לא נקבע כי הנאשם לא ביצע עבירה או כי אין די ראיות להרשיעו, אלא מדובר בקביעה כי באיזון בין הצורך לאכוף את החוק לבין הצורך לנהל תביעה יעילה תיק פלילי שאינו חמור אינו מצדיק בזבוז משאבי ציבור הכרוכים בניהול הליך פלילי

תיק שנושא אופי של סכסוך אזרחי או תיק חקירה אשר אינו חמור יכול להיסגר בהעדר עניין לציבור, או לחילופין ייתכן שיוגש כתב אישום למרות שלא ראוי להדביק באדם סטיגמה של הרשעה פלילית, הגם שמבחינת החוק היבש הוא ביצע עבירה פלילית. הצעת החוק החדשה מספקת פיתרון ראוי למקרי ביניים אלה. מצד אחד תיק לא ייסגר בשל העדר עניין לציבור בניהול הליך פלילי, מצד שני לא תודבק לאדם סטיגמה של עבריין כאשר מעשיו אינם כה חמורים ואשר אינם מצדיקים הטלת תווית שכזו.

לעסקאות טיעון מופרכות ניתן להגיע גם בהליך פלילי רגיל כך שלטעמנו אין בסיס לטענה כי הסדר חוקי זה יוביל לעסקאות טיעון מופרכות. לפי הצעת החוק החדשה ההסדריםאליהם מגיעה התביעה יהיו פתוחים לעיונו של הציבור. כמו כן,  על פי החוק כיום, על החלטות תובע לסגור תיקים, ניתן לערור בפני גורם גבוה יותר בפרקליטות, וגם כנגד החלטת פרקליטות ניתן לעתור לבג"ץ.

לסיכום, יתרונותיה של הצעה זו עולים על חסרונותיה.

עדכונים נוספים