תקיפת שוטרים או שוטרים תוקפים?

משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

עורך דין פלילי שרון נהרי

לפני מספר חודשים, כתב החייל ג'גאו בימרו פוסט בפייסבוק, בו האשים מספר שוטרים בכך שתקפו  אותו ואת חבריו בסמוך למועדון בחיפה – ואף השמיעו קללות בעלות צביון גזעני בגנותם. הדברים זכו לתהודה רבה ואף פורסמו בעיתונות הכתובה. זה מכבר, החליטה המחלקה לחקירת שוטרים בפרקליטות המדינה לסגור את התיק.

מאת: עורך דין פלילי שרון נהרי ועו"ד טל אלפרן

המשטרה מבקשת לשלול את אמינותו של האזרח מבעוד מועד

בשנים האחרונות אני עדים ליותר ויותר מקרים של אלימות משטרתית. קורה לא אחת שכאשר שוטרים באים במגע עם האזרח, בין אם מדובר באדם תמים ובין אם לא, הרי שמופעלת אלימות כלפי האזרח. לעיתים האלימות היא סתמית, ולעיתים האלימות הזו מופעלת מעבר לנדרש בעת אכיפתן של סמכויות השוטר לעיכוב, מעצר או חיפוש.

במקרים אלה המשטרה מוסיפה חטא על פשע ומאשימה את האזרח בעבירות של תקיפת שוטר והכשלת שוטר, על מנת להסתיר את קלונה תוך קביעה חד משמעית שהאזרח הוא זה שתקף ולכן השוטרים נאלצו להגיב באלימות. במקרים אלה, ובאופן תדיר, שוטרים מתאמים עדויות בינם לבין עצמם תוך כתיבת מזכרים לפיהם האזרח הוא זה שתקף  ראשון, וזאת במטרה לשלול מהאזרח את אמינותו מבעוד מועד, באם ירצה להגיש תלונה למחלקה לחקירות שוטרים.

אך אף העובדה שרוב השוטרים עושים את עבודתם נאמנה, התופעה רחבה יותר משנדמה והיא יכולה לפגוע בכל אזרח. התופעה אינה שמורה לאוכלוסיה העבריינית בלבד. אין אדם שלא נעצר לבדיקה שגרתית על ידי שוטר או לחילופין עוכב לאחר ביצוע עבירת תנועה. מקרים אלה הוליכו בעבר לתקיפה על ידי שוטרים אשר הולידו בסופו של דבר כתבי אישום שעניינם תקיפת שוטר.

על המשטרה להוכיח את כל יסודות העבירה

חשוב לזכור כי על מנת שאדם יורשע בעבירה של תקיפת שוטר, על המשטרה להוכיח את כל יסודות העבירה. ישנם כמה סוגים של עבירות של תקיפת שוטר והכשלת שוטר. ישנן עבירות שבהן יש כוונה מיוחדת להכשיל את השוטר,  או שהתוקף היה חמוש בנשק חם או קר או שהתקיפה הייתה בצוותא של יותר משלושה אנשים. אולם ההגדרה הבסיסית היא תקיפת שוטר כאשר הוא ממלא תפקידו כחוק.

תקיפה – לתקיפה הגדרה רחבה ומשמעה הפעלת כוח כלפי אדם. כל מעשה של הפעלת כוח או אנרגיה כלפי אדם יכול להיחשב כעבירה של תקיפה.

שוטר – יש להוכיח כי המותקף הוא שוטר. כמו כן, יש להראות כי הנאשם היה מודע לעובדה שהמותקף  הוא אכן שוטר.

כאשר הוא ממלא את תפקידו –  אין זה מספיק להראות שהנאשם תקף אדם שידוע לו שהוא שוטר, אלא יש להראות שהשוטר הותקף בעת מילוי תפקידו. אם השוטר לא היה בתפקיד, הרי שמעמדו זהה לכל אדם ואין הוא נהנה מן ההגנה המיוחדת של העבירות של הכשלת שוטר והכשלת שוטר.

כחוק – המשמעות שניתנה למושג זה על פי פסיקת בית המשפט העליון היא שהשוטר פעל במסגרת הסמכויות הנתונות לו על פי חוק. במידה שהשוטר חרג מסמכויות באירוע המשמעות היא שהשוטר לא פעל כחוק ולכן לא מתקיימת העבירה של תקיפת שוטרים.

לשם המחשה, הפעלת כוח לא מידתי על ידי השוטר, התנגדות למעצר שהתברר במהלך המשפט שהיה שלא בהתאם להוראות הדין היות ולא היה יסוד סביר ולא הייתה עילת מעצר, יכולה להוביל לזיכוי מעבירה של תקיפת שוטר או הכשלת שוטר. לעיתים הדבר יכול להוביל לזיכוי מוחלט מאשמה פלילית במידה וההתנגדות להפעלת הסמכות על ידי השוטר הייתה סבירה ומידתית בנסיבות העניין היות ויכולה לעמוד לנאשם הטענה של הגנה עצמית. ייתכן ששוטר אשר מפעיל סמכויות שלא כדין עבר בעצמו עבירה של תקיפה אשר האזרח היה זכאי להתגונן מפניה. אף אם היה מקום להפעלת כוח על ידי שוטר היות והיה מדובר בחשוד שביצע עבירה, אם הייתה חריגה מסמכות מצדו של השוטר במהלך התקיפה, לא ניתן יהיה להרשיע את הנאשם בעבירה של תקיפת שוטר.

באם נחקרת בעבירה זו פנה למשרדנו. אף אם אכן ביצעת עבירה, לא תמיד למשטרה יש סמכות להפעיל, לעצור, לעכב או להפעיל כוח נגדך, ואם הגבת להפעלת כוח זו ייתכן ועומדת לזכותך הגנה. כמו כן, אם הותקפת בעצמך על ידי שוטרים, דע כי אין זה סוף פסוק. בהחלט ייתכן כי יוגש נגדך כתב אישום בעבירה של תקיפת שוטרים. חשוב לפנות אלינו מוקדם ככל הניתן על מנת שננסח בפרוטרוט את תלונתך למח"ש ונפעל באופן מיידי לסגור את התיק נגדך.  

עדכונים נוספים