פרשת ענבל אור – ההיבט הפלילי

בימים האחרונים אנו עדים בתקשורת לסערה עקב פרשת ענבל אור. ענבל אור יזמית נדל"ן אשר עמדה בראשן של מספר חברות ביניהן חברת "אור סיטי נדל"ן".