מהן זכויות הקטינים בחקירה?

ככלל, הזכויות הנתונות לבגירים בחקירה פלילית ניתנות כמובן לקטינים (קטין הוא מי שביצע עבירה והוגש נגדו כתב אישום בטרם מלאו לו 18 שנה).