חדירה לחומר מחשב – מתי תיחשב לעבירה פלילית?

Picture of משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.
עורך דין פלילי שרון נהרי - עבירת חדירה לחומר מחשב

[vc_row full_width="" parallax="" parallax_image="" margin_top="0" margin_bottom="0" padding_left="0" padding_right="0" animation="" type="" bg_color="" bg_position="top" bg_repeat="no-repeat" bg_cover="false" bg_attachment="false" padding_top="0" padding_bottom="0" enable_parallax="" parallax_speed="0.1" bg_video_src_mp4="" bg_video_src_ogv="" bg_video_src_webm="" bg_type="no_bg" parallax_style="vcpb-default" bg_image_new="" layer_image="" bg_image_repeat="repeat" bg_image_size="cover" bg_cstm_size="" bg_img_attach="scroll" parallax_sense="30" bg_image_posiiton="" animation_direction="left-animation" animation_repeat="repeat" video_url="" video_url_2="" u_video_url="" video_opts="" video_poster="" u_start_time="" u_stop_time="" viewport_vdo="" enable_controls="" bg_override="0" disable_on_mobile_img_parallax="" parallax_content="" parallax_content_sense="30" fadeout_row="" fadeout_start_effect="30" enable_overlay="" overlay_color="" overlay_pattern="" overlay_pattern_opacity="80" overlay_pattern_size="" multi_color_overlay="" multi_color_overlay_opacity="0.6" seperator_enable="" seperator_type="none_seperator" seperator_position="top_seperator" seperator_shape_size="40" seperator_svg_height="60" seperator_shape_background="#fff" seperator_shape_border="none" seperator_shape_border_color="" seperator_shape_border_width="1" icon_type="no_icon" icon="" icon_size="32" icon_color="" icon_style="none" icon_color_bg="" icon_border_style="" icon_color_border="#333333" icon_border_size="1" icon_border_radius="500" icon_border_spacing="50" icon_img="" img_width="48" ult_hide_row="" ult_hide_row_large_screen="" ult_hide_row_desktop="" ult_hide_row_tablet="" ult_hide_row_tablet_small="" ult_hide_row_mobile="" ult_hide_row_mobile_large=""][vc_column width="1/2" animation=""][vc_single_image image="4261" border_color="grey" img_link_large="" img_link_target="_self" img_size="full"][/vc_column][vc_column width="1/2" animation=""][vc_column_text]לאחרונה דן בית המשפט העליון בהרחבה בעבירה לפי חוק המחשבים, חדירה לחומר מחשב שלא כדין. בית המשפט העליון התמקד במושג "חדירה" על מנת להגדיר מהו המעשה הנכנס בגדר אותו המונח המקיים עבירה פלילית.

בפני בית המשפט העליון עמד מקרהו של עזרא (רע"פ 8464/14 מ"י נ' ניר עזרא) אשר הוגש נגדו כתב אישום, בין היתר בעבירה של חדירה לחומר מחשב. עזרא פרסם באינטרנט מודעה המופנית להאקרים לפיה מבקש לקבל פרטי חשבונות בנק בישראל. לידי עזרא הגיעו פרטי חשבונות בנק כאמור והוא השתמש בפרטים אלו על מנת להעביר מחשבון הבנק שקיבל כסף לחשבונו שלו, והכל באמצעות המחשב.[/vc_column_text][dt_gap height="10"][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width="" parallax="" parallax_image="" margin_top="0" margin_bottom="0" padding_left="0" padding_right="0" animation="" type="" bg_color="" bg_position="top" bg_repeat="no-repeat" bg_cover="false" bg_attachment="false" padding_top="0" padding_bottom="0" enable_parallax="" parallax_speed="0.1" bg_video_src_mp4="" bg_video_src_ogv="" bg_video_src_webm="" bg_type="no_bg" parallax_style="vcpb-default" bg_image_new="" layer_image="" bg_image_repeat="repeat" bg_image_size="cover" bg_cstm_size="" bg_img_attach="scroll" parallax_sense="30" bg_image_posiiton="" animation_direction="left-animation" animation_repeat="repeat" video_url="" video_url_2="" u_video_url="" video_opts="" video_poster="" u_start_time="" u_stop_time="" viewport_vdo="" enable_controls="" bg_override="0" disable_on_mobile_img_parallax="" parallax_content="" parallax_content_sense="30" fadeout_row="" fadeout_start_effect="30" enable_overlay="" overlay_color="" overlay_pattern="" overlay_pattern_opacity="80" overlay_pattern_size="" multi_color_overlay="" multi_color_overlay_opacity="0.6" seperator_enable="" seperator_type="none_seperator" seperator_position="top_seperator" seperator_shape_size="40" seperator_svg_height="60" seperator_shape_background="#fff" seperator_shape_border="none" seperator_shape_border_color="" seperator_shape_border_width="1" icon_type="no_icon" icon="" icon_size="32" icon_color="" icon_style="none" icon_color_bg="" icon_border_style="" icon_color_border="#333333" icon_border_size="1" icon_border_radius="500" icon_border_spacing="50" icon_img="" img_width="48" ult_hide_row="" ult_hide_row_large_screen="" ult_hide_row_desktop="" ult_hide_row_tablet="" ult_hide_row_tablet_small="" ult_hide_row_mobile="" ult_hide_row_mobile_large=""][vc_column width="1/1" animation=""][vc_column_text]

מהי חדירה לחומר מחשב– פרשנות בית המשפט

בית המשפט העליון דן בערעור ברשות בנסיבות אלו, עקב חוסר הבהירות כיצד יש לפרש את המונח "חדירה" למחשב: אם בדרך מצומצמת, לפיה רק פעולה של כניסה ממש למחשב של אחר בלא רשות תוך שהמבצע גורם לשינוי במחשב (למשל: התקנת תוכנה בו), או שיש לפרש את המונח באופן רחב ותכליתי יותר.

סעיף 4 לחוק המחשבים מגדיר חדירה כהתחברות או התקשרות עם מחשב או על ידי הפעלתו, זאת ללא הסכמת בעליו של המחשב. העונש העומד לצד העבירה הנו 3 שנות מאסר (עוון).

סעיף 5 לחוק המחשבים מקיים נסיבה מחמירה ומגדיר כי חדירה שכזו למחשב כדי לבצע עבירה דינה יהיה 5 שנות מאסר (פשע).

חומר מחשב הנו תוכנה או מידע המצויים על המחשב.

לבסוף מכריע בית המשפט העליון כי את המונח "חדירה לחומר מחשב" יש להגדיר באופן הרחב, בהגדרה תכליתית ולא באופן המצומצם. זאת על מנת להימנע ממצב דברים לפיו מעשים חמורים של חדירה למחשב יתחמקו מהדין מקום שבו ההגדרה תהיה מצומצמת.

לפיכך, חדירה לחומר מחשב מתהווה כל זמן שישנו ממשק בין מחשבים (כולל שליחת אי-מייל) שכן המחשב השולח מחדיר מידע למחשב המקבל.

האם חדירה לחומר מחשב תיחשב רק כאשר נערך שינוי נראה לעין במחשב?

כאן עמד בית המשפט על המונח "שפת המחשב". כל כניסה ועיסוק בתוך המחשב משנה, אף אם באופן לא נראה לעין וללא מודעות המבצע, את "שפת המחשב". כלומר, את הנתונים שהיו שמורים בו קודם לחדירה האסורה לתוכנו. בשל כך, כל כניסה למחשב מהווה סוג של שינוי המידע השמור בו אף אם מדובר רק בשורה אחת בשפת המחשב – התיעוד של הפעולות הנעשות במחשב ע"י המבצע בשפת המחשב, ועל כן מהווה חדירה.

כל מידע הנכנס למחשב, בין שנוצר ע"י מחשב אחר ובין שנוצר כתוצאה מפעילות המשתמש במחשב, מקיים את דרישת העבירה, אף אם לא נעשתה בפועל פעולה אשר שינתה באופן נראה לעין את המחשב (כפי שהגדרה מצומצמת הייתה דורשת).

דרישת החוק "שלא כדין"

חדירה לחומר מחשב "שלא כדין" משמעותה בראש ובראשונה שלא בהסכמה, דהינו שהפעולה במחשב מתבצעת ללא הסכמת בעליו וללא ידיעתו, ללא הרשאה לבצע את השימוש, הכניסה והחדירה למחשב.

האם בהגדרה זו תחולת יתר של הנורמה הפלילית?

המערער טען כי במצב דברים זה, פעולות מסוימות שנעשו שלא בהסכמת הבעלים אך אין בהן כדי לשנות או להשפיע על המחשב ייחשבו לעבירה, כך למשל אם אדם חדר למחשב וכיבה באמצעותו מזגן הנשלט ע"י המחשב. פעולה זו בוודאי שלא משנה את "שפת" המחשב הנראית לעין, אין כאן החדרת תוכנה או פעולה של חדירה לחומר המאוכסן במחשב, אלא שימוש בו שלא בהסכמה על מנת לכבות מזגן.

בית המשפט העליון גרס כי אכן בהגדרה הרחבה להכניס ברשת העבירות הפליליות גם מעשים שאין בהם "פליליות" באופן חד משמעי ובשל כך על בתי המשפט להשתמש בכלים המשפטים כגון טענת "זוטי דברים" על מנת להתגבר על כך. מנגד, אילו היה אדם משתמש במחשב שלא כדין על מנת להפעיל מתקן צבאי למשל, הרי שאז יש לשימוש במחשב השפעה מהותית ועל כן יש פליליות בעבירה.

לסיכום

המערער עזרא השתמש במחשב על מנת להיכנס לחשבונות הבנק של אנשים ולהעביר לעצמו כספים מחשבונות אלו. עצם הכניסה לחשבון הבנק של הקורבן באמצעות המחשב, ללא רשות בעלי החשבון, מהווה עבירה של "חדירה לחומר מחשב". כמו כן, אותו שימוש במחשב כדי להיכנס לחשבון הבנק נעשה על מנת לבצע עבירה – גניבת הכסף, ועל כן חל גם הסעיף המחמיר את העונש.

פסק דין זה המעניק הגדרה רחבה למונח "חדירה" לחומר מחשב יכול להוות פתח להפללה יתר של פעולות תמימות ויומיומיות שאין אינטרס להפכן לעבירה פלילית.

אשר על כן, באם הוגש נגדך אישום בעבירה זו, ישנה חשיבות רבה לבחינת המעשה עצמו ובחינת חומר החקירה על ידי עורך דין פלילי. ישנן טענות רבות אפשריות העומדות לאותו חשוד או נאשם כנגד כתב האישום במיוחד לאור הערת בית המשפט כי למרות הרחבת ההגדרה ישנו צורך לברור מה ייכנס בגדר מעשה פלילי ומה ייחשב לזוטי דברים (מעשה שאין אינטרס להעמיד לדין בגינו).[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width="" parallax="" parallax_image="" margin_top="0" margin_bottom="0" padding_left="0" padding_right="0" animation="" type="" bg_color="" bg_position="top" bg_repeat="no-repeat" bg_cover="false" bg_attachment="false" padding_top="0" padding_bottom="0" enable_parallax="" parallax_speed="0.1" bg_video_src_mp4="" bg_video_src_ogv="" bg_video_src_webm="" bg_type="no_bg" parallax_style="vcpb-default" bg_image_new="" layer_image="" bg_image_repeat="repeat" bg_image_size="cover" bg_cstm_size="" bg_img_attach="scroll" parallax_sense="30" bg_image_posiiton="" animation_direction="left-animation" animation_repeat="repeat" video_url="" video_url_2="" u_video_url="" video_opts="" video_poster="" u_start_time="" u_stop_time="" viewport_vdo="" enable_controls="" bg_override="0" disable_on_mobile_img_parallax="" parallax_content="" parallax_content_sense="30" fadeout_row="" fadeout_start_effect="30" enable_overlay="" overlay_color="" overlay_pattern="" overlay_pattern_opacity="80" overlay_pattern_size="" multi_color_overlay="" multi_color_overlay_opacity="0.6" seperator_enable="" seperator_type="none_seperator" seperator_position="top_seperator" seperator_shape_size="40" seperator_svg_height="60" seperator_shape_background="#fff" seperator_shape_border="none" seperator_shape_border_color="" seperator_shape_border_width="1" icon_type="no_icon" icon="" icon_size="32" icon_color="" icon_style="none" icon_color_bg="" icon_border_style="" icon_color_border="#333333" icon_border_size="1" icon_border_radius="500" icon_border_spacing="50" icon_img="" img_width="48" ult_hide_row="" ult_hide_row_large_screen="" ult_hide_row_desktop="" ult_hide_row_tablet="" ult_hide_row_tablet_small="" ult_hide_row_mobile="" ult_hide_row_mobile_large=""][vc_column width="1/1" animation=""][dt_gap height="25"][dt_call_to_action content_size="normal" background="no" line="true" style="0" animation="shake"]

לפרטים נוספים / לקביעת ייעוץ – צרו קשר: 03-6969080 או השאירו את פרטיכם:

[contact-form-7 id="3967" title="טופס אנכי הנעה לפעולה"][/dt_call_to_action][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width="" parallax="" parallax_image="" margin_top="0" margin_bottom="0" padding_left="0" padding_right="0" animation="" type="" bg_color="" bg_position="top" bg_repeat="no-repeat" bg_cover="false" bg_attachment="false" padding_top="0" padding_bottom="0" enable_parallax="" parallax_speed="0.1" bg_video_src_mp4="" bg_video_src_ogv="" bg_video_src_webm="" bg_type="no_bg" parallax_style="vcpb-default" bg_image_new="" layer_image="" bg_image_repeat="repeat" bg_image_size="cover" bg_cstm_size="" bg_img_attach="scroll" parallax_sense="30" bg_image_posiiton="" animation_direction="left-animation" animation_repeat="repeat" video_url="" video_url_2="" u_video_url="" video_opts="" video_poster="" u_start_time="" u_stop_time="" viewport_vdo="" enable_controls="" bg_override="0" disable_on_mobile_img_parallax="" parallax_content="" parallax_content_sense="30" fadeout_row="" fadeout_start_effect="30" enable_overlay="" overlay_color="" overlay_pattern="" overlay_pattern_opacity="80" overlay_pattern_size="" multi_color_overlay="" multi_color_overlay_opacity="0.6" seperator_enable="" seperator_type="none_seperator" seperator_position="top_seperator" seperator_shape_size="40" seperator_svg_height="60" seperator_shape_background="#fff" seperator_shape_border="none" seperator_shape_border_color="" seperator_shape_border_width="1" icon_type="no_icon" icon="" icon_size="32" icon_color="" icon_style="none" icon_color_bg="" icon_border_style="" icon_color_border="#333333" icon_border_size="1" icon_border_radius="500" icon_border_spacing="50" icon_img="" img_width="48" ult_hide_row="" ult_hide_row_large_screen="" ult_hide_row_desktop="" ult_hide_row_tablet="" ult_hide_row_tablet_small="" ult_hide_row_mobile="" ult_hide_row_mobile_large=""][vc_column width="1/1" animation=""][/vc_column][/vc_row]

עדכונים נוספים