הפרת זכויות נחקר

Sharon Nahari - Violation of rights investigated

כל אדם יכול למצוא את עצמו בשלב מסוים בחייו מזומן לחקירת משטרה בגין עבירה פלילית, בין אם הוא ביצע אותה או בין אם היה נוכח בעת ביצוע העבירה. השלב הראשון בהליך הפלילי הוא שלב החקירה, במהלכה מבררת המשטרה האם בוצעה עבירה פלילית ומי ביצע אותה.

במהלך החקירה נדרשת המשטרה לאסוף ראיות כנגד החשודים בביצוע העבירה כדי לאפשר לגוף התובע להחליט על העמדת החשודים לדין, במידה ויש עילה לכך. רוב האנשים שעומדים בפני חקירה בפעם הראשונה בחייהם אינם מודעים לזכויות שלהם, ויתרה מכך – הם אינם יודעים כי הפרת זכויותיהם במהלך החקירה היא עבירה בפני עצמה.

זכויות נחקרים במהלך חקירה פלילית

נחקרים העומדים בפני חקירה פלילית צריכים לדעת את זכויותיהם עוד לפני החקירה המשטרתית ולוודא שזכויותיהם לא נפגעות במהלך החקירה:

  • חקירה תחת אזהרה – זכותו של אדם המגיע לתחנת משטרה לבקש לדעת האם הוא נחקר כחשוד או כעד בעבירה המיוחסת אליו, וחוקר המשטרה מחויב להודיע לו באיזו עבירה הוא נחקר.
  • חיסיון בפני הפללה עצמית – כל אדם הנחקר בחקירה פלילית זכאי לסרב להשיב על שאלות שעלולות להפליל אותו או למסור ראיות שעלולות להפליל אותו, בהליכי החקירה או במהלך המשפט עצמו.
  • זכות השתיקה – לנחקר יש זכות מוחלטת לשתוק לאורך כל החקירה. בנוסף, חוקר המשטרה מחויב להודיע לנחקר לגבי זכותו לא להשיב על שאלות או להיחקר.
  • חקירת החשוד בשפה המובנת לו –חקירה משטרתית חייבת להתנהל בשפה המובנת לחשוד, לרבות שפת הסימנים. בנוסף, כל חקירה תהיה מתועדת בכתב משלביה הראשונים של החקירה בשפה בה הוא נחקר.

בין כל הזכויות הללו מוכרת בישראל הזכות להיוועצות בעורך דין פלילי  כזכות יסוד וכביטוי של הזכות החוקתית להליך הוגן. במקרים רבים נחקרים נתקלים בהפרה בוטה של זכותם להיוועץ עם עורך דינם, תוך שהיא מפרה את הוראות החוק והפסיקה. חשוב לדעת שהזכות להיוועץ עם עורך דין ניתנת לנחקר עוד בטרם התחילה החקירה ולכל אורך החקירה ברגע שיחליט.

תפקידו של עורך הדין הפלילי

עורך הדין הפלילי שומר שזכויותיו של הנחקר יישמרו משלב הזימון לחקירה ועד לשלב הדין בבית משפט. במקרים מסוימים ניתן לפסול ראיות שלא הושגו כדין, על אחת כמה וכמה ראיות שהושגו תוך הפרת זכויותיו של החשוד.

נוכח חשיבותה של החקירה המשטרתית וההשלכות שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך הפלילי ועל עתידו של החשוד, חשוב להיוועץ עם עורך דין פלילי טרם החקירה. היוועצות בעורך דין פלילי עוד לפני תחילת החקירה עדיפה מהיוועצות בשלבי חקירה מתקדמים.

עורך הדין יסייע לכם להתכונן לחקירת המשטרה ולהציג גרסה עקבית

אשר על כן, באם זומנתם או נלקחתם לחקירה פלילית באזהרה, ובין אם קיבלתם לביתכם רק הזמנה לסור למשטרה ועם הגיעכם, התברר לכם שלא מדובר בחקירה באזהרה, הרי שהדבר הראשון והנכון ביותר שיהיה עליכם לעשות הוא לא לומר מילה לפני שתנצלו את זכותכם להיפגש ולשוחח עם עו"ד לחקירת משטרה. הערך המוסף של השיחה המוקדמת עם עורך דין פלילי טמון ביכולתו לסייע לכם בגיבושה של גרסה עקבית שאותה תוכלו להציג בשלב מאוחר יותר לחוקרים. כל זאת באופן שיאפשר לכם להימנע מסתירות כאלה ואחרות הנובעות מההתרגשות שאותה אתם חשים נוכח המעמד המלחיץ.

הניסיון מלמד כי ההבדל בין חקירה שהסתיימה מבלי שהנחקר התייעץ עם עו"ד לחקירת משטרה, לחקירה שהסתיימה לאחר מפגש עם עורך דין והכנה מוקדמת הוא משמעותי מאין כמוהו. ההכנה המוקדמת לחקירה יכולה להיות ההבדל בין כתב אישום לזיכוי וחזרה מלאה לשגרה –  עכשיו תעשו אתם את החשבון.

נחקרת במשטרה ו/או נעצרת ושוחררת? זה לא סוף פסוק. לחץ למידע

משרד עורכי דין שרון נהרי מתמחה במתן ייעוץ משפטי מיידי לנחקרים אשר זומנו לחקירה במשטרה. באם יצרתם עמנו קשר בעודכם בתחנת המשטרה, אחד מעורכי הדין של המשרד יגיע אליכם באופן מיידי ויכין אתכם לקראת החקירה הצפויה. כל שנותר לכם לעשות הוא להסיר כל דאגה מלבכם וליצור עמנו קשר לאלתר.