ייצוג משפטי של קטינים על ידי עורך דין פלילי

משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

זה מכבר עלו לכותרות שורה של דיווחים על מעורבותם של בני נוער בקטטות אלימות המסתיימות בלא מעט מקרים בפציעה חמורה – ולמרבית המזל במקצתם של המקרים – אף בתוצאה חמורה יותר. בין אם מדובר בהשלכות אלו או השלכות אחרות – מדובר ללא ספק בתופעה שיש לתת עליה את הדעת.

שרון נהרי - ענישת קטינים

מאת: עורך דין פלילי שרון נהרי ועו"ד טל אלפרן

בכל הנוגע לקטינים – שיקום הנאשם הוא האינטרס העיקרי

הכלל המנחה בדיני העונשין בישראל הוא שעם הקביעה שהנאשם ביצע עבירה יש להרשיעו. במאמר אחר עמדנו על האפשרות העומדת בפני בית המשפט להימנע מהרשעת נאשם למרות שנקבע כי הוא ביצע עבירה. לרוב מדובר בנאשמים ללא עבר פלילי, שההליך הפלילי עצמו נתפס בעיני בית המשפט כמרתיע את הנאשמים. כמו כן, מדובר על פי רוב במי שביצעו עבירות קלות, אשר הנזק לאינטרס הציבורי עמם אינו גדול.

אם בעניינם של בגירים נקודת המוצא היא שיש להרשיע הרי שבכל הנוגע לעבריינות נוער, האינטרס של שיקום הנאשם הוא אינטרס ראשון במעלה. בנושא של קטינים חולש על הדין הפלילי הרגיל חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול). סעיף  1א' לחוק הנוער קובע כדלקמן:

"מימוש זכויות של קטין, הפעלת סמכויות ונקיטת הליכים כלפיו ייעשו תוך שמירה על כבודו של הקטין, ומתן משקל ראוי לשיקולים של שיקומו, הטיפול בו, שילובו בחברה ותקנת השבים, וכן בהתחשב בגילו ובמידת בגרותו".

מכאן שנקודת המוצא של החוק היא שבכל ההליכים כנגד קטין, בין אם מדובר בהליכי חקירה, בהליכים בבית המשפט ובגזירת דינם של קטינים עיקרון השיקום הוא העיקרון הראשון והחשוב ביותר במעלתו. לשיקולי השיקום בנושא של קטינים בכורה על פני שיקולי הגמול וההרתעה. הדבר נובע גם מן האינטרס החברתי לפיו תיוג קטין כעבריין יכולה לדרדר אותו עוד יותר.

אם יורשע – יישלח הקטין לתסקיר מבחן

לאור העובדה ששיקולי השיקום בעניינם של קטינים הם הראשונים במעלה בהכרעת הדין על בית המשפט להחליט או על זיכוי הקטין, או לקבוע כי הוא ביצע את העבירה. יש לשים לב לעובדה שהחוק לא מציין את המילים "ירשיעו בדינו" ולכן קביעה שהקטין ביצע עבירה אין משמעה בהכרח הרשעה. כלל זה חל על כל העבירות ללא יוצא מן הכלל ומבחינה תיאורטית ניתן להימנע מהרשעת קטינים שנקבע שביצעו עבירת רצח (למרות שלא היה מקרה שבו בית המשפט נמנע מהרשעה בעבירת רצח).

אם קבע בית משפט לנוער שהקטין ביצע את העבירה, הוא יורה על הגשת תסקיר קצין מבחן. הקטין ומשפחתו יופנו לשירות המבחן לראיון עם עובדת סוציאלית. כמו כן העובדת הסוציאלית יכולה לראיין גורמים אשר באים במגע עם הקטין במסגרות אחרות כמו בית הספר, תנועות נוער, וחוגים בהם שותף הקטין.

למרות העובדה שהחוק יוצא מנקודת הנחה שאין להרשיע קטין מיד, חשוב ביותר לפנות לעורך דין פלילי מנוסה. ביכולתו של העורך דין בעל קשרים טובים עם התביעה לפנות אליה ולהציג טיעונים אשר יגרמו לה להוריד אישומים חמורים מכתב האישום כנגד הקטין. לעובדה זו חשיבות רבה שכן ככל שהאישומים חמורים יותר לבית המשפט תהיה נטייה להרשיע ולגזור ענישה מרתיעה.

אף אם קטין הורשע בעבירות חמורות שעניינן אלימות או סמים, עורך דין מנוסה יכין את הקטין ואת הוריו לפגישה עם שירות המבחן, כאשר המטרה לגרום לשירות המבחן להציג לבית המשפט אפיק שיקומי לקטין אשר ימנע הרשעה ולחילופין, ענישה חמורה. למשרדנו הצלחות ותקדימים רבים בעניינם של קטינים, וקיימים מקרים בהם למרות הקביעה שדובר בעבירה חמורה (כולל עבירות מין שבוצעו על ידי קטינים) בית המשפט היה נכון לייחס משקל רב יותר לשיקולי שיקום הקטין ולהורות על הימנעות מהרשעה. 

עדכונים נוספים