שימוע לפני הגשת כתב אישום – זכות מהותית לכל חשוד

משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.
עורך דין לשימוע - החשיבות של זכות השימוע הפלילי

חשוד הנחקר בעבירת פשע (שדינה מעל 3 שנות מאסר) הנו בעל זכות לטעון טענותיו בפני רשויות התביעה לפני הגשת כתב אישום נגדו ובכך לנסות להימנע מהגשת האישום.

סעיף 60א לחוק סדר הדין הפלילי, קובע כי בעת שמעבירה המשטרה את חומר החקירה לרשויות התביעה (פרקליטות/ תביעות משטרתיות) בעבירות פשע, עליה לשלוח הודעה על כך לחשוד, והחשוד יכול להעלות טענותיו בכתב בתוך 30 יום. זוהי זכות השימוע.

בית המשפט העליון קבע בשורה של פסקי דין רבים כי זכות השימוע איננה אך זכות פרוצדורלית המסתכמת בהודעה לחשוד, אלא זוהי זכות מהותית ומשמעותית. בעת שבו חשוד הופך להיות תחת סטטוס של "נאשם", יש לכך השפעה רחבת היקף על האדם ומשפחתו אשר יכולה לבוא לידי ביטוי בפגיעה בשמו הטוב, בפרנסתו ובמעמדו. כן, יש לכך השפעה נפשית והשפעה על הדימוי העצמי של אדם.

עורך דין לשימוע - החשיבות של זכות השימוע הפליליאשר על כן, נקבע כי המדובר בזכות מהותית שיש לקיימה טרם הגשת כתב האישום וכי מתן סעד של עריכת שימוע לאחר הגשת האישום, על אף שבמקרים מסוימים אפשרי, איננו אפקטיבי ואיננו מקיים את עקרונות הזכות במלואן.

אי עריכתו של שימוע פלילי כדין עלול להוביל לביטולו של האישום כנגד הנאשם.

המהות של זכות השימוע היא מתן פלטפורמה אמיתית לחשוד לפרוש טענותיו כנגד הגשת כתב אישום פלילי כנגדו אל מול רשויות התביעה, על מנת לנסות ולמנוע את הגשתו של אישום. התביעה, צריכה להגיע לשימוע בלב פתוח ונפש חפצה, כלומר תוך נכונות להקשיב ולהשתכנע באם מועלות טענות אמיתיות ומהותיות כנגד הגשת האישום.

נאשם המיוצג על ידי עורך דין פלילי בשלב השימוע, ייערך לו שימוע פרונטלי, בפגישה מסודרת בין הסנגור לתביעה. בפגישה ישטח עו"ד פלילי המייצג את הנאשם טענות משפטיות ונסיבתיות מול התביעה, זאת לאחר שקיבל לידיו את חומר החקירה בתיק או לפחות את "ליבת חומר החקירה", דהיינו הראיות העיקריות בתיק בהן מבקשת המאשימה לתלות את האישום.

בכך יכול עו"ד לשימוע ללמוד את התיק ולעמוד על טיבו במקצועיות ולטעון טענות מהותיות אל מול התביעה.

על אף ששימוע לא פעם מביא לסגירת תיק החקירה ומונע הגשת כתב אישום, ישנן פעמים בהן מוגש כתב אישום בכל זאת, אלא ששימוע מאפשר לסנגור להשפיע על חומרת העבירה אשר תפורט בכתב האישום ולהביא לכך שכתב האישום שיוגש בסופו של יום, יהיה מעודן יותר ויכלול עבירות חמורות פחות.

אשר על כן, ישנה חשיבות רבה להיותו של חשוד מיוצג בשלב השימוע וטרם הגשת כתב האישום כנגדו, שכן המדובר בהליך משמעותי אשר יכול למנוע מחשוד להפוך לנאשם.

משרד עו"ד פלילי שרון נהרי הנו בעל ניסיון רב בייצוגם של חשודים בכל ההליכים טרום כתב האישום, החל משלב הייעוץ בחקירה ועד ניהול שימוע פלילי אפקטיבי אל מול התביעה. המשרד עומל על שמירת זכויותיהם של החשודים, וקיומו של הליך שימוע אפקטיבי ומשמעותי. משרד עו"ד נהרי בעל הישגים משמעותיים בסגירתם של תיקים נגד חשודים עקב ניהול נכון של הליכי שימוע.

עדכונים נוספים