עבירות מין באמצעות המחשב

Sharon Nahari - Sex offenses using a computer

בשנים האחרונות אנו עדים לריבוי מעצרים והגשת כתבי אישום על עבירות מין שבוצעו באמצעות המחשב. כיום, כשהאינטרנט והרשתות החברתיות זמינים לכל אחד והגישה אליהם הפכה לקלה, פשוטה ומעמידה מגוון רחב של אתרים זמינים לשיחות, צ'אטים ופלטפורמות שונות ליצירת קשר, עבירות מין באינטרנט הופכות לאחד מהתחומים המבוקרים והנחקרים ביותר על ידי המשטרה, ובהתאמה כמות כתבי האישום בעבירות אלה גדלה.

חלק נכבד מעבירות המין המתבצעות באמצעות האינטרנט מופנות כלפי קטינים המוצאים עצמם קורבן למעשים מגונים, על ידי מבוגרים היוצרים עמם קשר באתרים השונים. במסגרת עבירת המעשה המגונה באמצעות האינטרנט, נחשף הקטין לא רק לתוכן מיני פוגעני, אלא שעבירות אלה כוללות גם שידולו של הקטין לחשוף איברים אינטימיים ולבצע בעצמו מעשים מיניים.

לא פעם, מתחזה המבצע העולה מול הקטין לבן או בת גילו של הקורבן על מנת להצליח בשכנוע הקטין לבצע בעצמו אקטים מיניים שונים.

לעתים בנוסף לצידה של עבירת המעשה המגונה, מתבצעת עבירת סחיטה באיומים אשר מתמקדת ומתנהלת אף היא במדיה האינטרנטית השונה. כך למשל, המבצע/החשוד מאיים כי אם לא יבצע הקטין מעשה מיני מסוים או לא יעלה מולו בווידאו צ'ט, יפרסם החשוד תמונות חושפניות שלו באתרים החברתיים. חשוב להבין כי האנונימיות ברשת מאפשרת לעבריין המין לבצע את העבירה, פעמים רבות, מבלי שייחשף או יתגלה.

פעמים רבות עוברת העבירה מעל פני המדיה הממוחשבת למציאות הפיזית כאשר המבצע מנסה לקבוע פגישה פנים מול פנים עם הקטין על מנת לממש את "הקשר המיני".

על מנת לצמצם את פעילותם של עברייני המין באינטרנט כנגד קטינים, מפעילה המשטרה כיום סוכנים סמויים המתחזים לקטינים ועולים מול אותם עברייני מין באתרים השונים בניסיון לתפוס אותם ולהביאם לחקירה ולמשפט.

מיהו פדופיל?

"פדופיל" הנו מונח אשר משתמשים בו על מנת לתאר אדם אשר לו משיכה מינית כלפי קטינים. פדופיליה הנה מחלה רפואית-פסיכולוגית אשר ללוקה בה משיכה מינית עיקרית או בלעדית לקטינים, בדרך כלל מתחת לגיל 13.

המשפט בישראל איננו מתייחס להגדרת הפדופיליה, אלא מטיל אחריות פלילית על מי שמקיים עבירות מין בקטינים מתחת לגיל ההסכמה בחומרה יתרה מבלי להיכנס לנבכי הגדרתה ולמשמעותה של הפדופיליה.

ראוי לציין כי מקרה חד פעמי של מעשה מיני בקטין בדרך כלל איננו נכנס בהגדרת הפדופיליה, שכן מעצם היותה מחלה רפואית-פסיכולוגית שהלוקה בה לרוב איננו בעל שליטה בדחפיו המיניים כלפי קטינים, יהיה הוא בגדר מבצע חוזר של יותר ממעשה אחד – שכן המדובר במצב שבו המשיכה המינית נשארת יציבה לאורך זמן.

מהם האיסורים בחוק הרלוונטיים לעבירות מין כנגד קטינים באינטרנט?

  • פרסום והצגת תועבה בדמות קטין – סעיף 214(ב) לחוק העונשין עוסק בהחזקת חומר תועבה מיני ובפרסומו של חומר תועבה מיני ובו דמויות של קטינים. הסעיף מעמיד לצד העבירה עונש של מאסר עד חמש שנים. עבירה זו עוסקת בהחזקת תמונות וסרטונים בעלי אופי מיני בהם מופיעים קטינים. בעידן האינטרנט, החזקתו של חומר פורנוגרפי זה במחשב או הפצתו באתרים השונים באינטרנט הנו בגדר עבירה חמורה מסוג פשע. עבירה זו בדרך כלל מגיעה לצידן של עבירות מין נוספות המיוחסות לנאשם באמצעות האינטרנט ומהווה פעמים רבות אינדיקציה למשיכתו של הנאשם לקטינים.

  • מעשה מגונה – סעיף 348 לחוק העונשין מגדיר מעשה מגונה. מעשה מגונה הנו מעשה מיני שנעשה באדם לצורך ביזוי, גירוי או סיפוק מיני. מעשה מגונה בקטין שטרם מלאו לו 14 שנה, אף אם נעשה בהסכמה, הנו בגדר עבירה חמורה אשר לצידה מאסר של עד שבע שנות מאסר. מרבית עבירות המין באינטרנט נכנסות בהגדרה זו, שכן לרוב הנאשם גורם לקטין לבצע בעצמו מעשה מיני, ומשכך כביכול נתן הקטין את הסכמתו והמעשה לא נעשה בו שלא ברצונו. אלא שהתפיסה היא כי מתחת לגיל ההסכמה (גיל 14) הקטין איננו מסוגל להבין את מהות המעשה ועל כן הסכמתו לקויה.

    כיצד נחשב המעשה למעשה מגונה, אם הנאשם לא מבצע אותו באופן ישיר בקטין?

    חוק העונשין בסעיף 350 מגדיר זאת כך: "לענין עבירה לפי סימן זה, אחת היא אם העושה עשה את המעשה או גרם שהמעשה ייעשה בו או באדם אחר".
    הרישא של הסעיף נוגע לביצוע עבירת מין קלאסית, כאשר הנאשם הוא המצבע של המעשה. בסיפא, מתייחס החוק למצב דברים לפיו הנאשם גורם לכך כי עבירת המין תתבצע בו (בנאשם) או באדם אחר, בכלל זה המתלונן עצמו, וזאת אף אם לא הנאשם בעצמו ביצע את המעשה. לכאן נכנסים עיקר עבירות המין באינטרנט, כאשר הנאשם יוצר מצב בו הוא גורם לקטין לבצע בעצמו מעשה מיני לצורך סיפוקו וגירויו המיני, מכאן שמבצע הוא עבירת מין.

  • אינוס – סעיף 345 לחוק העונשין מגדיר עבירת האינוס. על אף ניסיונות הפרקליטות בשנים האחרונות לייחס את עבירת האינוס לביצוע באמצעות האינטרנט, נתקלה היא בקשיים רבים לאור הגדרתה של עבירת האינוס והגדרת המושג "בועל" בחוק העונשין.

בשל המורכבות הרבה בעבירות מין המתבצעות באינטרנט ובאמצעות המחשב ובשל אופי החקירה של העבירות הכולל צווי חיפוש במחשבים, חקירות רבות לחשוד ומורכבותו של כתב האישום באם מוגש, רצוי להיעזר בשירותיו של עורך דין פלילי בעל ניסיון בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות אלה. הנחיה נכונה של החשוד להתמודדות בחקירותיו, טיפול נכון בחומר הראייתי והבנת הראיות שנתפסו, יש בהם על מנת להביא להבדל משמעותי בתוצאה עבור החשוד או הנאשם.

משרד עורך דין פלילי שרון נהרי מייצג מזה שנים רבות חשודים ונאשמים בעבירות מין השונות, והיה מבין עורכי הדין הראשונים בארץ שייצג נאשמים באישומים חמורים על עבירות מין באינטרנט, בכללם אישום בגין אינוס באמצעות האינטרנט אשר בסופו של יום ולאחר מאבק עיקש בטענות הרבות המפריכות את יכולתה של התביעה להעמיד לדין בעבירה זו, שונה כתב האישום לאישומים פחותים בחומרתם.