דיני הסגרה – ראיון בתוכנית "ערב חדש" על פרשת יצחק אברג'יל

Picture of משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.

בכל הקשור לדיני הסגרה, בעשרים השנים האחרונות, קשה למנות את מספרם של התיקים שלא הסתיימו בהסגרה לארה"ב או למדינות אחרות. התיקים החריגים, אינם כאלה מחמת חוסר ראיות, אלא בשל התיישנות או טענות טכניות אחרות. את עמדתו של עורך דין פלילי שרון נהרי בכל הקשור לדיני הסגרה, הוא הסביר בתוכנית "ערב חדש" ששודרה בטלוויזיה החינוכית, בהקשר לפרשת האחים אברג'יל ופסיקתו של ביהמ"ש העליון כי יש להסגירם לארה"ב, שם יועמדו לדין.

על בית המשפט להיכנס לעומקן של הראיות

למרבה הצער, בית המשפט לא נכנס לעובי הקורה בכל הקשור לדיני הסגרה בטיבן או עומקן של הראיות. כך , במקום לבדוק את הראיות בצורה משמעותית, הוא מסתפק בקצה חוט בלבד ולא קיימים לאורך השנים תקדימים בהם החליטו בתי משפט להשאיר תושב ישראלי בישראל.
כמו כן, לא ברור מדוע עבירה כמו עבירת סמים, שהיא עבירה שניתן לשפוט ולהעמיד עליה לדין גם בישראל, היא עבירה בגינה נשפט המואשם בחו"ל.

הבעייתיות שבלהישפט בחו"ל

מדובר בשיטת משפט לא מוכרת, הפועלת באופן שונה מזו הישראלית. מבלי להיכנס לכלל הפרטים הקשורים בבעייתיות של השיטה המשפטית האמריקאית, אזכיר ואציין, כי הנאשם לא עומד מול השופט אלא מול חבר מושבעים. בנוסף, עורכי הדין זרים לו, המשפחה והילדים בישראל ועל כך ניתן להוסיף קשיים בעדויות שמיעה, בתמלילים ובהיבטים נוספים המקשים על המשפט עצמו.

הסגרתו של אברג'יל  והשלכותיה

באשר ליצחק אברג'יל, המיוצג על ידי עו"ד פלילי שרון נהרי –  המדינה יכלה להעמיד אותו לדין על חלק מהעבירות המיוחסות לו ואותן הוא מכחיש ובכל זאת בחרה להסגירו לארה"ב, לפי פסיקתו של בית המשפט העליון לאחרונה, לאחר שזה עצור מזה שנתיים וחצי. אברג'יל היה מוכן למצב זה, שכן הוסבר לו כי בשנים האחרונות לא היו תקדימים של בית המשפט של אי הסגרת תושב ישראלי לחו"ל, מחמת חוסר ראיות מוצקות. ובכל זאת, הייתה ציפייה לכך שבחלק מהעבירות תתקבלנה הטענות שהועלו , שתובאנה בפני בית המשפט האמריקאי. עם זאת, חשוב לזכור כי רק על העבירות בגינן אברג'יל מוסגר, הוא יועמד לדין בארה"ב.

עדכונים נוספים