אי הרשעה בעבירות סמים

משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
משרד עו"ד שרון נהרי | צווארון לבן, הסגרות ופלילי
עורך דין פלילי שרון נהרי מעניק מגוון שירותים משפטיים בתחום הפלילי וייצוג בערכאות המשפטיות בסוגים רבים של עבירות פליליות. המשרד שעו"ד נהרי עומד בראשו הוכתר על ידי גלובס לאחד מעשרת משרדי עורכי הדין המובילים בישראל.
עבירות סמים

מאת: עורך דין פלילי שרון נהרי ועו"ד טל אלפרן

ההחזקה והשימוש בסמים נתפסים לעיתים על ידי הציבור כעבירה שאינה חמורה שכן מדובר בעבירה נפוצה למדי בקרב אנשים צעירים וקטינים שלרוב התנהגותם היא נורמטיבית. בה בעת, חשוב לזכור כי החזקת מריחואנה או חשיש במשקל מעל 15 גרם מקימה חזקה לפיה החזקת הסם אינה מיועדת לצריכה עצמית בלבד. כמו כן, שימוש בסמים בחבורה מקימה לעיתים עבירה של אספקת סם לאחר. רוב החשודים, בהיותם אנשים נורמטיביים מודים הן בהחזקת סמים לצריכתם העצמית ובמקרים רבים מתוך תמימות מודים כי השתמשו בסמים במפגשים חברתיים. עבירות סמים

מהו העיקרון המנחה שבגינו עשוי בית המשפט להימנע מהרשעה?

נוכח הודאות מסוג זה הם עלולים למעשה להחמיר את האישום כנגדם לעבירה של אספקת סם. בשני המקרים (החזקה שלא לצריכה עצמית והחזקת סם) מדובר בעבירות פשע חמורות. רוב האנשים המשתמשים בסמים קלים אינם מודעים לעיתים לעובדה שהפרקליטות ובתי המשפט רואים עבירות אלה בחומרה רבה והפרקליטות במקרים רבים דורשת עונשי מאסר בפועל למי שהורשעו בעבירות סמים.

ככלל, להימנעות מהרשעה במשפט הפלילי יש השפעות מרחיקות לכת על עתידו של כל נאשם באשר הוא – על אחת כמה וכמה ככל שמדובר בנאשמים ללא עבר פלילי. לבית המשפט הסמכות לקבוע כי למרות שנקבע שהנאשם אכן ביצע את העבירה המיוחסת לו, הרי שהוא נמנע מהרשעתו. במילים אחרות,  לאותו אדם יהיה רישום פלילי נקי והוא יוכל להוציא תעודת יושר. העיקרון המנחה הוא שבעבירה פלילית יש להרשיע את הנאשם, ורק אם התגלו נסיבות חריגות ויוצאות דופן, בית המשפט יימנע מהרשעה.

מדוע חשוב לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי מנוסה?

בעבירות פליליות בכלל ובעבירות סמים בפרט חשוב מאוד לשכור את שירותיו של סניגור מנוסה אשר לזכותו עומדים קשרים טובים עם הפרקליטות והתביעות המשטרתית. במקרים של אישומים חמורים בעבירות סמים, יכול הסניגור להידבר עם התביעה הפלילית ולשכנעה להוריד את האישומים החמורים של החזקה שלא לצריכה עצמית ו/או אספקת סמים לעבירה של החזקת סמים לצריכה עצמית בלבד.

לאחר מכן, אם הנאשם הוא ללא עבר פלילי, הרי שבמסגרת הסדר הטיעון ניתן לבקש מבית המשפט לשלוח את הנאשם לקבלת תסקיר מטעם שירות המבחן, אשר יבחן האם ראוי להימנע מהרשעה, וימליץ על אופי הענישה המתאימה, וזאת משום שהיות וקביעה לפיה הנאשם ביצע עבירה תמיד תגרור בצידה ענישה כלשהי. תסקיר שירות המבחן הוא כלי שבעזרתו בית המשפט קובע האם להימנע מהרשעה והראיון בשירות המבחן הוא קריטי. ברוב מוחלט של המקרים, רק תסקיר חיובי יגביר את הסיכוי להימנעות מהרשעה.

הקריטריונים שבהם יתחשב בית המשפט בבואו להכריע בשאלת אי ההרשעה בעבירות סמים הם:

1. האם מדובר בעבירה ראשונה או יחידה –  בית המשפט יהיה מוכן להימנע מהרשעה רק במקרה שמדובר בנאשם ללא כל עבר פלילי.

2. חומרת העבירה ונסיבות ביצועה – שיקול זה מדגיש את החשיבות רבה שטמונה בהורדה של אישומים חמורים יותר של החזקה שלא לצריכה עצמית, או אספקת סם לאחר, לאישום של החזקת סם לשימוש עצמי בלבד.

3. מידת הפגיעה של העבירה בזולת

4. סבירות החזרה של הנאשם על אותה עבירה -במקרה זה בית המשפט בוחן האם עצם הנקיטה בהליך הפלילי הרתיעה את הנאשם.

5. יחסו של הנאשם לעבירה – חשוב להראות לשירות המבחן ובית המשפט כאחד חרטה כנה שעיקרה מהתפיסה לפיה החזקת סם, כל סם, הינה מעשה חמור מאוד.

6. השפעת ההרשעה על דימויו העצמי של הנאשם – באם בית המשפט ישתכנע כי הרשעתו של הנאשם, אשר מעד בפעם הראשונה והיחידה בחייו, תפגע במידה ניכרת בבטחונו ובדימויו העצמי כאדם נורמטיבי ושומר חוק, עשוי בית המשפט לשקול בחיוב את ההימנעות מהרשעה.

7. השלכות ההרשעה בדין על תחומי פעילותו/עיסוקו של הנאשם – שופטים רבים מציבים שיקול זה כשיקול ראשון במעלה. על הנאשם במקרים רבים להראות שההרשעה יכולה לפגוע בפרנסתו וביכולתה לגרום לו לאבד את עבודתו. יחד עם זאת, במקרים רבים הצליח משרדנו לשכנע את בית המשפט ששיקול זה אינו יכול להיות דומיננטי כאשר מדובר בנאשם צעיר היות ואין לדעת מה יוליד יום, ובאיזה אפיק מקצועי יבחר אותו נאשם צעיר.

עדכונים נוספים